Към края на март 62 души в Черна гора са имали в депозити в банките над 1 милион евро, съобщи централната банка за в. "Побиеда", на който се позова БТА.

Притежателят на най-големия депозит на физическо лице от 23,6 милиона евро е чуждестранен гражданин. Неговите спестявания за пръв път надвишават най-големия депозит на юридическо лице, възлизащ на 22,1 милиона евро.

Броят на милионерите в страната е същият като през март миналата година, но е с един по-малко в сравнение с октомври 2020 г. Затова пък депозитът на най-богатия се е удвоил.

С 1 до 5 милиона евро разполагат 59 души. Двама милионери имат на сметките си 5 до 10 милиона, а само един - над 10 милиона евро.

От хората с депозити над милион 34 са чужденци, а 28 - черногорски граждани. Според закона за банките имената на притежателите на банковите сметки не се съобщават.

В края на март в банките е имало депозити на физически лица на обща сума 1,8 милиарда евро, а миналата година спестяванията са се увеличили със 70,4 милиона. От тях черногорските граждани притежават 1,29 милиарда, а чужденците - 509,6 милиона евро.

Към края на март депозит над 1 милион евро в банките са имали 246 фирми. От тях 5 компании са разполагали със средства от 21,4 до 22,1 милиона, а общата сума на депозитите им е била 108,8 милиона евро. Депозит над 5 милиона са имали 50 компании, а над 10 милиона - 24.

Общата сума на депозитите на фирми в черногорските банки в края на март е възлизала на 1,75 милиарда евро.