Към момента в БНБ няма подадено ново искане за одобрение за членове на надзорния или управителния съвет на Българска банка за развитие АД (ББР), съобщиха от националната банка.

Издаването на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция следва процедурата и сроковете съгласно Закона за кредитните институции и Наредбата, се отбелязва в съобщението.

От БНБ изтъкват, че във връзка с постъпили многобройни запитвания относно намеренията за промени в ръководството на ББР, УС на националната банка информира, че на 11 май, ден преди назначаване на служебното правителство съгласно указа на президента, в БНБ са постъпили искания от Кирил Петков за "предварително одобрение за членове на надзорния съвет на ББР по Наредба № 20 на БНБ за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции (Наредбата) и от господин Стамен Янев, председател на надзорния съвет на ББР, за предварително одобрение за членове на управителния съвет на ББР по Наредбата".

Същите искания са били оттеглени съответно от министър Кирил Петков и господин Стамен Янев, председател на надзорния съвет на ББР, на 21 май 2021 г., се казва в съобщението.