Централната банка на Великобритания ("Банк ъв Ингланд", Bank of England) вероятно ще отчете много по-големи загуби от проведената програма след финансовата криза от 2009 г., която имаше за цел да осигури икономическо възстановяване на страната, съобщава Си Ен Би Си, позовавайки се на анализ на "Дойче банк" (Deutsche Bank).

Програмата продължи от 2009 г. до 2022 г. и беше предназначена да подобри условията за финансиране на компании (най-вече чрез осигуряване на ликвидност), засегнати от финансовата криза от 2008 г. Механизмът бе по подобие на този на Управлението за федерален резерв на САЩ и на ЕЦБ, които изкупуваха държавни ценни книжа придобити от търговските банки, като по този начин им осигуряваха ликвидност. За посочения период "Банк ъв Ингланд" изкупи книжа с новонапечатани 895 млрд. паунда.

В края на миналата година централната банка започна да намалява тази позиция, първоначално чрез спиране на реинвестирането на падежиращи активи и след това чрез активна продажба на облигациите с прогнозен темп от 80 млрд. паунда годишно, считано от октомври 2022 г.

През юли "Банк ъв Ингланд" изчисли, че министерството на финансите на Обединеното кралство ще трябва да покрие покрие загуби от 150 милиарда британски лири (189 милиарда долара) от механизма за закупуване на активи (APF). Покриването на загубите от страна на хазната е предвидено в сключеното споразумение между двете институции на фона на най-тежката финансова криза от Голямата депресия в САЩ през миналия век.

И централната банка на Великобритания, и министерството са знаели, че макар в даден момент програмата да е носила печалба тези положителни резултати в даден момент ще се превърнат в загуби, допълва Си Ен Би Си.

Моментът за реализиране на загубите е започнал в края на миналата година, когато няколкото поредни лихвени увеличения от страна на "Банк ъв Ингланд" доведоха до спад в пазарната оценка на държаните активи (при повишаване на лихвените проценти по емитирани дългови книжа то тяхната номинална стойност се понижава, бел. ред.). Тези загуби от продажби на правителствени дългови книжа са започнали да стават по-големи от очакваното, заради високото темпо, с което банката повиши лихвените проценти.

За да покрие тези загуби министерството на финансите е превело на централната банка през юли средства в размер на 14,3 млрд. британски лири или с 5,4 млрд. повече от прогнозираните от независимия бюджетен регулатор - Службата за бюджетна отговорност (Office for Budget Responsibility - OBR).

По оценки на "Дойче банк" сумата от края на октомври миналата година, възстановена от министерството, е два пъти по-голяма и възлиза на около 30 млрд. паунда и тя ще продължи да се повишава по две причини.

Първата е значително повишените лихвени нива над пролетната прогноза на OBR, а макар и следствие от първата е значително по-голямата обезценка на държавните облигации особено на тези с по-дълъг матуритет, посочва главният икономист на германската финансова институция Санджай Раджа в свой аналитичен материал.

Всичко това може да се окаже проблем пред правителството в Лондон, което ще бъде ограничено да инициира ръст в публичните разходи или да обяви мерки за данъчни облекчения преди парламентарните избори догодина.

Според Раджа разходите за хазната за обезщетяване на централната банка през следващите две фискални години ще бъдат с около 23 милиарда по-високи от прогнозата на OBR през март, достигайки 48,7 млрд. паунда за текущата фискална година и 38,1 млрд. през следващата година преди да спадне те да спадат рязко през следващите две години, тъй като обемът от дългови ценни книжа ще намалее значително през този период.