Норвегия, която две поредни години оглавяваше Глобалния индекс за пенсиониране (GRI) на Natixis Investment Managers, тази година заема едва трето място, изпреварена от Швейцария и Исландия, съобщава онлайн изданието ipe.com, цитирано от Инвестор.

Индексът оценява 43 страни по редица фактори и ги подрежда според това доколко привлекателни са като място за пенсиониране.

Резкият спад във финансовата сфера е причината тази година Норвегия да се свлече до третото място в класирането, отбелязва Natixis.

Норвегия получава оценка от 81%, което е спад спрямо 85% през 2016 и 2017 г. В същото време Швейцария се изкачва на първата позиция с 84%. Резултатът ѝ остава без промяна спрямо предходните две години, но е достатъчен, за да оглави индекса тази година .

Исландия се изкачва до второто място, като печели една позиция спрямо миналата година. Страната увеличава резултата си на 84% спрямо 82% през 2017 г. и 80% през 2016 г.

Първото място на Швейцария се дължи на високата оценка в категорията качество на живот благодарение на по-доброто качество на въздуха в страната и други екологични фактори, стабилните финанси и доброто здравеопазване, отбелязва Natixis.

Швейцария е единствената страна, която намира място в топ десет във всички четири подиндекса на GRI, отбелязва компанията. 

"Сигурността на пенсионирането в глобален план се натъква на многопластов проблем, тъй като традиционният модел на финансиране от три стълба е изправен пред предизвикателства от демографските особености, фискалните дисбаланси и паричната политика на XXI век, които подлагат на натиск ресурсите на физическите лица, работодателите и правителствата по света", отбелязва Жан Раби, главен изпълнителен директор на Natixis Investment Managers.

Швеция заема четвъртото място в класирането, а Нова Зеландия е на пето, като двете страни запазват позициите си от 2017 г.

Ирландия влиза в топ десет за първи път от създаването на индекса GRI, като постига най-големия скок както по място в класирането, така и в резултат сред всички страни в топ 25.

"Това показва рязкото подобряване на страната в подиндекса за материално благосъстояние и по-малък напредък в подиндексите за финансите и здравеопазването", съобщава Natixis и допълва, че заетостта в Ирландия се е увеличила значително, а безработицата е едва 6,2%.

В топ десет на най-добрите страни за пенсиониране в света попадат още Дания, Канада и Холандия.