Близо 7000 души са прехвърлили партидите си от универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии" в Националния осигурителен институт през 2022 година при повече от 32 500 души през 2021 г., т.е. четири пъти по-малко клиенти на частните пенсионни фондове са решили да се откажат от услугите им.

През 2022 г. стойността на прехвърлените партиди е 47 милиона лева, а през 2021 г. -  повече от 265 милиона лева.

Данните са към 28 февруари 2023 година, съобщи БНР, като се позова на информация от Националната агенция за приходите (НАП). Информацията показва също така, че през 2021 година както желаещите да прехвърлят партидите си от универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии" на НОИ, така и прехвърлените средства са най-много за изминал петгодишен период. 

За сравнение: през 2018 година 13 000 души са заявили прехвърляне за 91 милиона лева; през 2019 г. - повече от 11 500 души за близо 90 милиона лева; 2020 година - 17 500 души за малко повече от 135 милиона лева.

Осигуряването в най-масовите универсални пенсионни фондове е задължително по закон за родените след 31 декември 1959 година. Натрупаните вноски в частни универсални пенсионни фондове, могат да се прехвърлят във фонд "Пенсии" на НОИ, като за целта те подават заявление до НАП. 

Кодексът за социално осигуряване съдържа график, според който срокът, в който едно лице може да прехвърля партидата си, е различен. Ако пенсионна възраст се навършва от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - този срок е не по-късно от една година преди навършване на изискуемата възраст за пенсиониране, а след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта.