И въпреки, че в края на миналата година 10-те пенсионносигурителни дружества, които работят в България, започнаха да се възстановяват след тежката за тях година, предизвикана от нарастващата инфлация, спадащия БВП и войната в Украйна, 2022 година най-вероятно ще се запомни за сектора с намаляване на основните финансови резултати в сравнение с предходната 2021 година, която пък бе под натиска на COVID заразата. Това става ясно от обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към 31.12.2022 г. от представените от дружествата за втора пенсия справки и информации в небанковия финансов регулатор.

Осигурените за втора пенсия

нарастват с 1.52% през 2022 година, до общо 4 923 254 души от 4 849 754 лица година по-рано.

Най-много са осигурeните в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 3 947 760 души, от които 2 043 061 са мъжете и 1 904 699 са жените. Следват: Доброволните пенсионни фондове (ДПФ)* - общо 643 582 души, от които 366 099 мъже и 277 483 жени; Професионалните пенсионни фондове (ППФ)* - общо 311 579 души, от които 267 970 мъже и 43 609 жени; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - общо 9 994 души, от които 3 124 мъже и 6 870 жени.

Активи, разходи и печалба

Към 31.12.2022 г. активите на пенсионните фондове са в размер на 19 360 113 хил. лв., които в сравнение с края на 2021 г. намаляват с 1.32 на сто от 19 618 299 хил. лв.

Общите приходи на 10-те пенсионноосигурителни дружества, които работят на българския пазар, възлизат на 296 259 хил. лв. за цялата 2022 г. спрямо 332 278 хил. лв. за 2021 г. или понижение с 10.85 на сто. В същото време общите разходи са достигнали 219 127 хил. лв., спрямо 251 209 хил. лв. година по-рано или спад с 12.77 на сто.

Нетният финансов резултат (печалбата) на дружествата за 2022 г. е в размер на 72 245 хил. лв. и се понижава с 0.91% в сравнение със 72 898 хил. лева през 2021 година.

Изплатените втори пенсии

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания, към 31.12.2022 г. са общо 12 862 души, от които 1 184 пенсионери и 11 678 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. Техният брой нараства над 6 пъти спрямо 2021 година, когато са изплатени първите втори пенсии и разсрочени плащания на 2 133 души. През 2022 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 1 707 хил. лв. за пенсии, 24 241 хил. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 95 хил. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Класация на Пенсионно осигурителните дружества (ПОД) по приходи и нетен финансов резултат към 31 декември 2022 година

Нов лидер за 2022 година. ПОК "Доверие" измести от първото място ПОД "Алианц България", което заемаше първото място за предходната 2021 година.

1. ПОК "Доверие" АД - приходи: 70 551 хил. лв. спрямо 75 145хил. лв. преди година към 31 декември 2020 г.; разходи: 49 949 хил. лв. спрямо 54 807 хил. лв. и нетен финансов резултат: 20 603 хил. лв. спрямо 18 292 хил. лева; при осигурени 1 247 605 лица към 31.12.2021 г. и пазарен дял от 25.34% по броя на осигурените лица.

2. ПОД "Алианц България" АД - приходи: 49 906 хил. лв. спрямо 65 623 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 29 508 хил. лв. спрямо 41 607 хил. лв.; нетен финансов резултат: 18 351 хил. лв. спрямо 21 612 хил. лв.; при осигурени 1 013 752 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 20.59% по броя на осигурените лица.

3. ПОК "ДСК - Родина" АД - приходи: 48 936 хил. лв. спрямо 55 614 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 32 958 хил. лв. спрямо 38 694 хил. лв.; нетен финансов резултат: 14 379 хил. лв. спрямо 15 226 хил. лв.; при осигурени 934 075 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 18.97% по броя на осигурените лица.

4. ПОК "Съгласие" АД - приходи: 42 398 хил. лв. спрямо 47 634 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 32 348 хил. лв. спрямо 41 669 хил. лв.; нетен финансов резултат: 10 050 хил. лв. спрямо 5 372 хил. лева; при осигурени 465 556 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 9.46% по броя на осигурените лица.

5. ПОАД "ЦКБ - Сила" - приходи: 39 573 хил. лв. спрямо 36 990 хил. лв. преди година към 31 януари 2021 г.; разходи: 32 963 хил. лв. спрямо 31 135 хил. лв.; нетен финансов резултат: 6 109 хил. лв. спрямо 5 285 хил. лв.; при осигурени 398 652 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 8.10% по броя на осигурените лица.

6. ПОК ОББ ЕАД** - приходи: 26 337 хил. лв. спрямо 32 204 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 18 922 хил. лв. спрямо 25 331 хил. лв.; нетен финансов резултат: 6 685 хил. лв. спрямо 6 151 хил. лв.; при осигурени 417 568 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 8.48% по броя на осигурените лица.

7. ПОД "Бъдеще" АД - приходи: 7 542 хил. лв. спрямо 9 268 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 7 148 хил. лв. спрямо 8 573 хил. лв.; нетен финансов резултат: 695 хил. лв. спрямо 555 хил. лв.; при осигурени 224 723 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 4.56% по броя на осигурените лица.

8. ПОД "Топлина" АД - приходи: 5 926 хил. лв. спрямо 6 268 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 6 518 хил. лв. спрямо 5 892 хил. лв.; нетен финансов резултат: -592 хил. лв. спрямо 376 хил. лева; при осигурени 130 289 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 2.65% по броя на осигурените лица.

9. "Пенсионно осигурителен институт " АД - приходи: 3 373 хил. лв. спрямо 3 451 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 3 275 хил. лв. спрямо 2 762 хил. лв.; нетен финансов резултат: 88 хил. лв. спрямо 620 хил. лв.; при осигурени 81 222 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 1.65% по броя на осигурените лица.

10. "ПОД ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД*** - приходи: 1 717 хил. лв. спрямо 81 хил. лв. преди година към 31 декември 2021 г.; разходи: 5 539 хил. лв. спрямо 763 хил. лв.; нетен финансов резултат: -3 822 хил. лв. спрямо -682 хил. лв.; при осигурени 9 812 лица към 31.12.2022 г. и пазарен дял от 0.20% по броя на осигурените лица.

Класация на Универсалните пенсионни фондове (УПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през 2021 година

Нетните активи на УПФ намаляват през миналата година до 16 548 063 хил. лв. спрямо 16 743 313 хил. лв. към 31 декември 2021 година, а на постъпления от осигурителни вноски се увеличават до 1 952 044 хил. лв. от 1 734 986 хил. лв. В УПФ се осигуряват общо 3 947 760 души в сравнение с 3 876 646 души в края на 2021 година.

1. УПФ "Доверие" - 4 277 432 хил. лева нетни активи, 497 646 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 1 029 181 осигурени лица и 26.06% пазарен дял по осигурени лица;

2. ЗУПФ "Алианц България" - 3 268 491 хил. лв. нетни активи, 380 837 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 754 779 осигурени лица и 19.12% пазарен дял по осигурени лица;

3. УПФ "ДСК-Родина" - 3 299 365 хил. лв. нетни активи, 387 316 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 748 333 осигурени лица и 18.96% пазарен дял по осигурени лица;

4. УПФ ОББ - 1 758 433 хил. лв. нетни активи, 197 751 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 350 217 осигурени лица и 8.87% пазарен дял по осигурени лица;

5. УПФ "Съгласие" - 1 557 687 нетни активи, 180 697 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 373 898 осигурени лица и 9.47% пазарен дял по осигурени лица;

6. УПФ "ЦКБ - Сила" - 1 508 204 лв. нетни активи, 162 414 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 311 804 осигурени лица и 7.90% пазарен дял по осигурени лица;

7. УПФ "Бъдеще" - 457 644 хил. лв. нетни активи, 74 423 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 202 183 осигурени лица и 5.12% пазарен дял по осигурени лица;

8. УПФ "Топлина" - 228 508 хил. лв. нетни актив, 38 883 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 98 922 осигурени лица и 2.51% пазарен дял по осигурени лица;

9. УПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 171 580 хил. лв. нетни активи, 28 691 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 71 855 осигурени лица и 1.82% пазарен дял по осигурени лица;

10. УПФ "ДаллБог: Живот и здраве" ЕАД - 20 719 хил. лв. нетни активи, 3 386 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски, 6 588 осигурени лица и 0.17% пазарен дял по осигурени лица.

Класация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през 2021 година

Нетните активи на ППФ намаляват в края на миналата година до 1 361 577 хил. лв. спрямо 1 412 886 хил. лв. към 31 декември 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 145 752 хил. лв. от 134 986 хил. лв. В ППФ се осигуряват общо 321 918 души в сравнение с 317 049 души в края на 2021 година.

1. ППФ "Доверие" - 317 876 хил. лв. нетни активи, 33 148 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 76 157 осигурени лица;

2. ППФ "ДСК-Родина" - 254 413 хил. лв. нетни активи, 25 552 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 56 210 осигурени лица;

3. ЗППФ "Алианц България" - 226 106 хил. лв. нетни активи, 21 597 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 47 728 осигурени лица;

4. ППФ "Съгласие" - 211 354 хил. лв. нетни активи, 20 379 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 43 104 осигурени лица;

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - 139 739 хил. лв. нетни активи, 13 573 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 31 063 осигурени лица;

6. ППФ ОББ - 85 860 хил. лв. нетни активи, 9 659 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 22 010 осигурени лица;

7. ППФ "Топлина" - 62 112 хил. лв. нетни активи, 12 183 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 20 503 осигурени лица;

8. ППФ "Бъдеще" - 39 487 хил. лв. нетни активи, 5 641 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 15 383 осигурени лица;

9. ППФ "Пенсионно осигурителен институт" - 21 710 хил. лв. нетни активи, 3 527 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 8 937 осигурени лица;

10. "ППФ ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД - 2 920 хил. лв. нетни активи, 493 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 823 осигурени лица.

Класация на Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) по активи, постъпления от осигурителни вноски и привлечени осигурени лица през 2021 година

Нетните активи на ДПФ спадат в края на миналата година до 1 289 555 хил. лв. спрямо 1 382 349 хил. лв. към 31 декември 2021 година, а постъпленията от осигурителни вноски се увеличават до 134 240 хил. лв. от 170 936 хил. лв. година по-рано. В ДПФ се осигуряват общо 643 582 души в сравнение с 646 027 души в в края на 2021 година.

1. ДПФ "Алианц България" - 568 622 хил. лв. нетни активи, 61 623 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 211 245 осигурени лица;

2. ДПФ ОББ - 182 339 хил. лв. нетни активи, 17 814 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 45 341 осигурени лица;

3. ДПФ "Доверие" - 159 586 хил. лв. нетни активи, 12 710 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 142 267 осигурени лица;

4. ДПФ "ДСК-Родина" - 142 621 хил. лв. нетни активи, 26 667 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 119 538 осигурени лица;

5. ДПФ "ЦКБ - Сила" - 108 721 хил. лв. нетни активи, 7 201 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 55 785 осигурени лица;

6. ДПФ "Съгласие" - 99 829 хил. лв. нетни активи, 4 543 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 48 554 осигурени лица;

7. ДПФ "Бъдеще" - 13 117 хил. лв. нетни активи, 1 081 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 7 157 осигурени лица;

8. ДПФ "Топлина" - 12 401 хил. лв. нетни активи, 983 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 10 864 осигурени лица;

9. "ДПФ ДаллБогг: Живот и здраве " ЕАД - 1 408 хил. лв. нетни активи, 1 538 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 2 401 осигурени лица;

10. ДПФ "Пенсионно осигурителен институт" - 911 хил. лв. нетни активи, 80 хил. лв. постъпления от осигурителни вноски и 430 осигурени лица.

*Едно лице може да се осигурява в ДПФ, вкл. и ДПФПС, по повече от един договор.

** Предишно наименование "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД

*** Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е лицензирано през второто тримесечие на 2021 г.