Годишната инфлация в еврозоната е достигнала през ноември рекордно високо равнище от 4,9 процента, все още движена от постоянно нарастващите цени на енергията. Това сочи първата месечна оценка, публикувана днес от Евростат и цитирана от световните агенции.

Еропейската статистическа служба не е регистрирала такава стойност от началото на своите оценки, поставено преди повече от 20 години. През октомври инфлацията в 19-те държави, въвели единната валута, вече веднъж отбеляза исторически максимум от 4,1 процента на годишна основа.

Подобно на други страни и региони, и еврозоната, вклюваща Франция и Германия, е подложена на големи ценови покачвания в резултат на възстановяването на икономиката от пандемията от коронавируса и блокирането на веригите за доставки, отбелязва БТА.

Припомняме, че Националният статистически институт отчете 6% годишна инфлация у нас към октомври. Инфлацията от началото на годината (октомври 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 5.4%. а месечният ръст на цените възлиза на 1.8 на сто.

В актуализираната си есенна оценка за икономиката ни Министерството на финансите прогнозира, че инфлацията ще се ускори до 4,5% до края на годината.

Макар до края на годината да ни очаква по-висока инфлация, средногодишно поскъпването на цените ще бъде 2,4 на сто, уточняват от Министерството на финансите.

Догодина обаче средногодишната инфлация ще бъде 4,2 на сто, което пряко ще се отрази на реалния разполагаем доход на домакинствата.

Инфлационните допускания са на база на прогнозите, че цените на енергоносителите ще започнат да спадат след първото тримесечие на 2022 г. През нея се очаква ръст на икономиката от 4,6 на сто.

Актуализираната есенна прогноза е изготвена на базата на допускането, че ще постъпят средства и ще започне работа по проекти на Плана за възстановяване догодина.