БНБ осъществява своите емисионни и касови функции, като осигурява отпечатването на нови банкноти и отсичането на нови монети.

През 2017 г. по договори с производители бяха доставени 66.2 млн. бр. новопроизведени банкноти и 179.9 млн. бр. новоотсечени разменни монети със съвкупна номинална стойност 2779.4 млн. лв. Това се казва в отчета на Централната банка представен в Народното събрание.

В изпълнение на монетната си програма през 2017 г. БНБ емитира пет нови възпоменателни монети. В края на 2017 г. в обращение бяха 452.9 млн. бр. банкноти с обща номинална стойност 15 333.2 млн. лв., като за едногодишен период те се увеличиха с 6.37% (27.1 млн. бр.), а стойността им нарасна с 10.80% (1494.2 млн. лв.).

В края на 2017 г. в обращение бяха 2289.4 млн. бр. разменни монети на обща стойност 362.4 млн. лв. На годишна база общият брой на разменните монети се е увеличил с 8.26% (174.8 млн. бр.), а стойността им - с 18.18% (55.7 млн. лв.), като нарастване се наблюдава както при броя, така и при стойността на всички номинали монети, свързано и с разпространението на монетата от 2 лв.