В седмицата на двете банки, както определи "Ройтерс" отминалите пет работни дни (24-28 юли), фондовите пазари от двете страни на Атлантическия океан посрещнаха с премерен оптимизъм решението на двете централна банки - Федералният резерв на САЩ (Фед) и Европейската централна банка (ЕЦБ) да увеличат основните си лихви с 25 базисни пункта (0.25%).

Първо Фед обяви на 26 юли решението си, а на следващия ден и ЕЦБ. В разпространените до медиите официални съобщения от двете банки става ясно, че това не е последното увеличение на основните лихви. Всичко ще зависи от оперативните статистически данни за инфлацията, пазара на труда и ръста на брутния вътрешен продукт (БВП).

И така основната лихва на Фед достигна диапазона 5.25 - 5.50%, което е най-високото ниво от 2001 година или 22-годишен ръст. На следващия ден ЕЦБ също повиши трите си основни лихви с четвърт процент, до 23-годишен връх: лихвата по основните операции по рефинансиране (лихвеният процент, по който търговските банки могат да заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица) нараства до 4.25%; лихвата по депозитното улеснение (който банките получават за депозирането на средства овърнайт при ЕЦБ) става 3.75%, а лихвата по пределното кредитно улеснение (която банките плащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) достига 4.5%. Новите ставки влизат в сила от 2 август.

В последния работен ден на отминаващата седмица (28 юли) пазарите получиха нова доза "голяма надежда", че лихвите може да бъдат поставени "на пауза", след като министерството на труда на САЩ потвърди предварителните си данни за нарастване на потребителските цени с 3% на годишна база от 3.8 на сто през май и с 0.2 на сто на месечна база след 0.1% предния месец май. Това дава основание на много инвеститори да очакват, че Фед ще спре цикъла на покачване на основната си лихва. Оказва се, че през миналия юни годишната инфлация в САЩ е нараснала с най-бавния си темп от повече от две години, докато разходите за труд отбелязват най-малкото си увеличение, а това са важните данни, които може да тласнат Фед до по-бързо прекратяване на цикъла на повишаване на лихвените проценти.

За ЕЦБ данните за инфлацията също са много важни, а статистическата служба на ЕС "Евростат" ще обяви данните за юли на 18 август, след като на 19 юли съобщи, че инфлацията през юни на годишна база в еврозоната се е забавила до 5.5% от 6.1 на сто през май, а в ЕС-27 до 6.4% спрямо 7.1% през май. На месечна база нарастването на потребителските цени и в еврозоната, и в ЕС-27 е с 0.3%. Ако темпът на повишаване на инфлацията отново се забави, вероятността ЕЦБ също да стопира цикъла на нарастване на лихвите поне до края на годината е на 70 процента, според анкета на "Ройтерс".

Остана другата най-важна група данни - за динамиката на брутния вътрешен продукт (БВП). За САЩ, според последните предварителни стойности от министерството на търговията, нарастването на БВП през второто тримесечие се е ускорило с 2.4% на годишна база след 2% през предходните първи три месеца на настоящата година, докато икономисти, анкетирани от "Ройтерс", прогнозираха ръст на БВП на САЩ от 1.8%.

За еврозоната окончателните данни на "Евростат" за първото тримесечие на 2023 година, публикувани на 8 юни, сочат спад от 0.1% на БВП, докато за целия ЕС е регистрирано минимално нарастване с 0.1%. Така реално еврозоната е в техническа рецесия тъй като това е второ поредно тримесечие на забавяне на ръста на БВП, след същия спад с 0.1% и през четвъртото тримесечие на 2022 г. Окончателните данни на "Евростат" за второто тримесечие както на еврозоната, така и на ЕС се очакват на 8 септември, според календара на статистическата служба на ЕС.

Седмичната равносметка за Западна Европа и САЩ

За фондовите пазарите от двете страни на Атлантическия океан - Западна Европа и Ню Йорк отминалата работна седмица беше четвърта поредна на възходящ тренд, но със забавено темпо на нарастване на индексите в сравнение с предишната седмица, при преобладаващ дневен спад в петък. С най-висок седмичен ръст е италианският бенчмарк FTSE MIB (+2.42%), следван от германския DAX (+1.90%), испанския IBEX 35 (+1.20%), общият Stoxx Europe 600 (+1.15%), френския САС 40 (+0.86%) и британския FTSE 100 (+0.45%).

След като в предходната седмица два от индексите на борсата на "Уолстрийт" в Ню Йрок завършиха на "зелена" територия, през отминалите пет работни дни и трите измерителя регистрираха с ръст, като най-висок беше на технологичния Nasdaq (+2.01%), следван от широкият S&P 500 (+1.01%) и индустриалния Dow Jones (+0.66%).

3e-news.net

Седмичната равносметка за БФБ

През отминалата работна седмица (24-28 юли) търговията на БФБ отново съвпадна с възходящия тренд на основните борси в Западна Европа и Ню Йорк. На борсата в София три от четирите индекса завършиха с повишение и само българският показател на "сините чипове" SOFIX се понижи (-0.46% спрямо ръст от 1.60% предходната седмица). Най-висок седмичен ръст регистрира секторният BG REIT (+0.50% след нарастване с 0.25% седмица по-рано), следван от равно претегления BG TR30 (+0.12% спрямо повишение с 0.80% в предходната седмица) и широкия BG BX40 (+0.01% след нарастване с 1.03%седмица по-рано).

БФБ с по-висок седмичен оборот

спрямо предишната работна седмица (17-21 юли), при осъществени 1 358 сделки с 1 317 206 лота за 13 258 442 лева, спрямо 1 104 сделки с 1 427 104 лота за 8 386 910 лева, или с 254 сделки и с 4 871 532 лева повече, но със 109 898 лота по-малко.

Със седмичен оборот над 200 000 лева завършиха 10 дружества, колкото и в предходната седмица. С най-голям оборот приключи Тексим Банк АД (5CPA) с 5 сделки с облигации на банката за 4 618 199 лева, следвана от Холдинг Света София АД (4HSA) с 1 сделка с облигации на дружеството за 1 170 825 лева, Нео Лондон Капитал АД (NLC) с 32 сделки с акции на дружеството за 1 034 020 лева, Химснаб България АД (CHSB) с 3 сделки за 801 801 лева, НДФ Динамик (DYN) с 2 сделки за 733 590 лева, Холдинг Нов Век АД (HNVK) с 1 сделка за 650 960 лева, Шелли Груп АД (A4L) със 147 сделки за 376 627 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 5 сделки за 277 010 лева, Синтетика АД (SYN) с 5 сделки за 270 680 лева, Рой Пропърти Фънд АДСИЦ (RPF) със 17 сделки за 209 920 лева.

10-те най-оборотни емисии формират 76.51% от седмичния оборот на БФБ.

След като три от четирите индекса завършват с повишение,

търгуваните печеливши акции са повече от губещите

при съотношение 51% за печелившите към 27% за губещите и 22 на сто без промяна. При другите показатели съотношенията също са в полза на печелившите: при обемите в лева (23% за печелившите към 7% за губещите и 70 на сто без промяна), при емисиите (45% за печелившите към 28% за губещите и 27 на сто без промяна) и при сделките (57% за печелившите към 28% за губещите и 15 на сто без промяна).

Динамика на индексите на БФБ*

Седмичният преглед (24-28 юли) показва, както вече посочихме, че три от четирите индекса са с повишение:

- при SOFIX е регистриран спад с 0.46% спрямо ръст от 1.60% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в българския измерител на "сините чипове", са реализирани сделки с 409п638 лота за 1 305 139 лева спрямо 2 486 559 лева в предходната работна седмица;

- при BGBX 40 е отчетено минимално повишение с 0.01% сред нарастване с 1.03% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в измерителя, са реализирани сделки със 738 281 лота за 1 891 729 лева спрямо 2 741 123 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 е регистрирано нарастване с 0.12% след ръст от 0.80%в предходната седмица, при реализирани сделки с 30-те акции, включени в измерителя, със 730 921 лота за 2 174 382 лева спрямо 3 459 907 лева седмица по-рано;

- секторният BG REIT е с най-силно повишение от 0.50% сред ръст от 0.25% в предходната седмица. През отминалите пет работни дни със 7-те акции, включени в измерителя, са реализирани сделки със 141 249 лота за 523 504 лева спрямо 424 416 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

Начело в тази група излиза китайският холдинг за електромобили Nio Inc. (N3IA) с ръст от 33.12% и седмичен оборот от 10 769 евро (21 062 лева), при последна цена от 12.680 евро/акция**;

- Смарт Органик АД (SO) с повишение от 7.14% и седмичен оборот от 10 910 лева, при последна цена от 15.000 лв./акция и пазарна капитализация от 154 650 000 лева;

- американската Coca-cola Co. (CCC3) с нарастване от 6.49% и седмичен оборот от 116 633 евро (228 111 лева), при последна цена от 57.400 евро/акция**;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с ръст от 6.15% и седмичен оборот от 153 898 лева, при последна цена от 0.690 лв./акция и пазарна капитализация от 40 958 757 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) с нарастване от 5.83% и седмичен оборот от 67 343 лева, при последна цена от 21.800 лв./акция и пазарна капитализация от 50 173 310 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

Начело в тази група емисии е Трейс груп холд АД (T57) със спад от 6.74% и седмичен оборот от 14 205 лева, при последна цена от 3.600 лв./акция и пазарна капитализация от 87 120 000 лева;

- Неохим АД (NEOH) с понижение от 5.00% и седмичен оборот от 13 274 лева, при последна цена от 30.400 лв./акция и пазарна капитализация от 80 692 483 лева;

- Еврохолд България АД (EUBG) със загуба от 4.62% и седмичен оборот от 277 010 лева, при последна цена от 1.650 лв./акция и пазарна капитализация от 429 825 000 лева;

- Албена АД (ALB) със спад от 4.41% и седмичен оборот от 23 267 лева, при последна цена от 26.000 лв./акция и пазарна капитализация от 111 101 276 лева;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка АД (FIB) с понижение от 3.74% и седмичен оборот от 12 565 лева, при последна цена от 2.060 лв./акция и пазарна капитализация от 307 114 688 лева.

*Оборотът на четирите индекса е различен от общия за седмицата, тъй като има емисии, които са включени в повече от един индекс, а има и емисии, които не са включени в нито един от 4-те индекса;

**За чуждестранните емисии, включени в двете класации, не се посочва пазарна капитализация, тъй като на БФБ не се търгува пълният обем акции на съответната компания.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg за българския пазар и MarketWatch и "Ройтерс" за пазарите в Западна Европа и САЩ.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.