Правителството одобри днес промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се регулира фазата на изплащане от втория пенсионен стълб, съобщи преслужбата на Министерския съвет.

"Това е изключително важно за 17 000 жени, които предстои да се пенсионират през септември 2021 г. и още около 200 000 души в следващите години", докладвала Деница Сачева, министър на труда и социалната политика.

Тя уточнила, че се залага през универсалните пенсионни фондове да има три вида пенсионни продукти:

  • пожизнена пенсия за старост;
  • разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида;
  • еднократно изплащане на средствата по индивидуална партида, когато размерът на средствата е по-малък от трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Регламентират се основните правила за отпускане, изплащане, преизчисляване и актуализиране на пенсиите, както и правата на наследниците на осигурените лица и на пенсионерите от универсалните пенсионни фондове.

Както Dir.bg вече писа бъдещите пенсионери ще имат право на избор, по какъв начин да получават пенсиите си, натрупани в партидите на Универсалните пенсионни фондове. 

Характерно за фазата на изплащане е, че ще разделя клиентите на частните фондове на три групи, в зависимост от това, каква пенсия ще получават. В основата на разделението ще бъде минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която в момента е 250 лв., а от догодина ще бъде 300 лева.

За да изпълни условията за получаване на пожизнена пенсия по партидата си клиентът на УПФ трябва да има натрупани суми, гарантиращи изплащането на пенсия не по-ниска от 15% от минималната пенсия.

В случай, че средствата по партидата не са достатъчно, за да може да има подобно плащане, човек може да получи парите си разсрочено. В случай, че в партидата има твърде малко, натрупани средства пенсионерът ще може да получи парите си еднократно или разсрочено в рамките на 1 година.

"Радваме се, че политиците решиха най-накрая да приемат промените в КСО. Това са промени, които от години се обсъждат и са одобрени от всички специалисти. Като цяло това е продължение на реформата в пенсионната система, започната преди 20 г., за постепенно преминаване от солидарен към капиталов принцип. Това е особено важно при демографските тенденции в страната", заявиха пред Dir.bg  от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 

От Асоциацията допълниха, че промените ще позволят на компаниите през 2021-а да започнат да плащат суми, на обща стойност над 1 милиард лева, които са подсигурени в ликвидността на фондовете.