Бюджетът е сметнат нереалистично и той ни отдалечава от еврозоната, защото съдържа риск за прекомерен дефицит. В момента влизаме в криза. Това заяви председателят на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал Васил Велев в ефира на "Денят започва".

"Българските капитали напускат страната, повече отколкото чуждите идват в България, защото няма добър бизнес климат. С този бюджет не се подобрява, а се влошава. Публичните инвестиции, които са заложени като рекордна стойност, няма да се реализират. Първо, защото няма готови проекти, второ, защото, ако се реализират, дефицитът ще е много по-голям от този, който е планиран", коментира Велев.

Той обясни, че бюджетът залага необосновани ръстове, който се различават сериозно от прогнозата на Европейската комисия за ръст на икономиката.

Според Велев обезщетенията за безработни не растат, а безработицата расте.

"Статистиката вече отчита, че безработицата расте. Трябва да предприемаме антикризисни мерки, това изобщо не се артикулира. Има национален план за действие по заетостта, където се обучават безработни, за да намерят работа. Това са полезни политики, например, но не е достатъчно", каза Васил Велев.

По думите му финансовият министър разчита на ръст на потреблението, което да компенсира спада в индустрията.

"Такъв ръст в потреблението ще компенсира чужди индустрии, защото голямата част от потреблението е внос, а не производство в страната", подчерта председателят на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал.