Само приемане и гласуване от Парламента на предложения за обществено обсъждане закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса за социално осигуряване може да гарантира правата на гражданите, които очакват справедлива пенсия, спрямо внесените си осигурителни вноски. Дружествата са в пълна готовност да започнат изплащането на допълнителните пенсии от есента на 2021 г. Това се посочва в официалната позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), изпратена до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, в рамките на процедурата по съгласуване на законопроекта, съобщиха от БТА.

Законовата регулация е критично важна и се обсъжда в продължение на повече от три години в междуведомствена работна група, водена от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и с активното участие на представители на държавни институции, министерства, работодателски организации и синдикати, се отбелязва още в позицията. В нея се допълва, че в законопроекта има много позитивни предложения като ясно дефинирани видове плащания и условията за тях; възможност за осигурените да изберат подходящ за тях пенсионен продукт; отделяне на средствата за изплащане в отделни портфейли/резерви; повишени капиталови изисквания; гаранция на брутните вноски; повишени изисквания за предоставяне на информация; разширени права на наследниците и много други.

"Оценяваме положително постигнатия конструктивен диалог между социалните партньори, които принципно подкрепиха законопроекта, регламентиращ фазата на изплащане, по време на извънредното онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в понеделник. Законопроектът има много позитиви, които приветстваме и за чието включване сме работили няколко години в работната група", посочва Евелина Милтенова, председател на БАДДПО.

Дружествата очертават и някои зони на подобрение в процеса на одобрение на ЗИД, които ще доусъвършенстват и допълнят адекватно регулацията и дейността на целия пенсионно-осигурителен сектор.

За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване навременното приемане на ЗИД ще е определящо за плавния старт на изплащане на допълнителните пенсии от капиталовите стълбове от септември 2021 г., е посочила още Евелина Милтенова.

По думите на експерта, ако законопроектът не се придвижи към Народното събрание след общественото обсъждане и няма работеща регулаторна уредба за вторите пенсии, то това би засегнало драстично интереса на осигурените, както и би се отразило негативно на българския капиталов пазар и Българската фондова борса.

"Опасяваме се, че забавянето на законопроекта ще се отрази на доверието в тристълбовия пенсионен модел и от там може да рефлектира върху цялата икономика на държавата", е допълнила още тя.

Предложеният от МТСП законопроект защитава цялостния формат на пенсионната система, в съчетанието на различните стълбове към момента, защото разходопокривният отразява солидарността между поколенията и ангажимента на държавата да осигури пенсии на всички граждани, а капиталовият - личният принос на всеки осигурен, което е своеобразна защита срещу влиянието на неблагоприятните демографски процеси, смятат от дружествата.