Печалбите на банковия сектор в САЩ са скочили със 79,5 на сто до 64,2 млрд. долара през първото тримесечие на 2024 година. Това посочва доклад на Федералната корпорация за застраховане на депозитите - ФКЗД (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) на САЩ, цитиран от Ройтерс и БТА.

Американски банки са повишили печалбите си най-вече заради намаляването на разходите си за дейности, които не са свързани с изплащането на лихви по депозити, отбелязва ФКЗД.

В края на 2023 г. финансовият резултат на големите банки в САЩ намаля на фона на задължението им да внасят милиарди долари във фонда за застраховане на депозитите, посочва Ройтерс. Те бяха длъжни да осигурят по-голямата част от 16 млрд. долара, които бяха необходими за възстановяване на финансовите активи на фонда. Това стана, след като ФКЗД покри загубите по депозитите на клиенти на две големи регионални банки - "Силикон вели банк" - Ес Ви Би (Silicon Valley Bank, SVB) и "Сигничър банк" (Signature Bank), които фалираха през март миналата година.

Федералната корпорация за застраховане на депозитите посочва като допълнителни фактори за увеличените печалби на банките в САЩ намаляването на вноските им за провизиране. В рамките на тези операции банките отделят определени суми, с които да покрият евентуалните загуби при евентуално спиране на обслужването на част от кредитите, които са отпуснали.

Друг фактор за нарастване на печалбите на финансовите институции в САЩ е увеличението на приходите им от банкови такси, се посочва в доклада на ФКЗД.