Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика одобри на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавното обществено осигуряване за 2021 г., внесен от служебното правителство. Предложената актуализация на пенсиите беше подкрепена от всички парламентарни групи без ГЕРБ-СДС, които гласуваха с "въздържали се", предаде БТА.

"За" гласуваха 13 народи представители, от подкрепа се въздържаха четиримата представители на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Всички народни представители заявиха, че между първо и второ четене ще внесат предложения от името на парламентарните групи, но на този етап е важно процедурата да тръгне.

Служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев представи предложенията за промени, като посочи, че те са пакет от мерки, които целят трайно по-висок доход от пенсии както на настоящи, така и на бъдещи пенсионери.

Какви са главните параметри на актуализацията

С предложените промени се гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване, като средното увеличение на един пенсионер е 64 лв., каза Донев. Той изнесе данни, според които увеличение над 50 лева на пенсиите ще получат 1 млн. 132 хиляди души, средно около 86 лева увеличение, 944 хиляди и 500 души ще получат под 50 лева, средно 38 лева, като в това увеличение попадат минималната пенсия, пенсиите, несвързани с трудовата дейност и максималната пенсия, заради ограничението от тавана.

Предвидена е промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която ще се изчислява размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност с началната дата след влизане в сила на закона от 1 октомври 2021 г. От началото на 2019 г. тя е 1,2 на сто. Със законопроекта се предвижда увеличаването й на 1,35 на сто, което представлява увеличение средно с 12,5 на сто на пенсиите.

Минималната пенсия се увеличава от 300 на 340 лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лв.

Всички групи ще предложат своите си промени

Паунита Петрова от "Има такъв народ" посочи, че партията ще предложи минималната пенсия да стане 370 лева, така тя ще е над линията на бедност от 369 лева за тази година. По думите й с предлаганата актуализация от служебното правителство най-ощетени са бедните пенсионери, тъй като те ще получат с 10 лева по-малко от сегашната добавка от 50 лева към пенсията заради кризата с Ковид. Тя отчете, че за ИТН предложението на правителството е приемливо от гледна точка на акцента върху тежестта на осигурителния стаж, затова от партията ще го подкрепят, като си запазват правото да предложат по-висока минимална пенсия.

Председателят на ПГ на "Изправи се БГ! Ние идаме " Мая Манолова, която не е член на комисията, но гостува по темата, защото, по думите й, я намира за изключително важна, припомни, че партията вече е внесла законопроект за преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход за 2018 г. и смята това за задължителна стъпка в бъдещ парламент, ако се цели справедливост и премахване на дисбаланса между старите и новите пенсии. Тя посочи, че от групата си дават сметка, че в конкретния момент предложението на служебния социален министър е възможното с оглед на ситуацията и състоянието на държавната хазна, затова от "Изправи се БГ! Ние идавме " ще подкрепят законопроекта, като ще внесат предложение за 369 лева минимална пенсия.

Според Манолова достигането на дохода на възрастните хора до линията на бедност през системата на социално подпомагане изисква активно действие от страна на хората по време на пандемия, подаване на заявление и надали всички ще го направят.

Деница Сачева от ГЕРБ - СДС каза, че от ПГ ще предложат 100 лева месечно за всички пенсионери до края на пандемията, като това ще е целева помощ за пандемията. По думите й промени в пенсионния модел би трябвало да се правят от редовен, а не от служебен кабинет, защото за промените някой трябва да поеме политическата отговорност. Това е и причината депутатите от ГЕРБ- СДС да се въздържат от подкрепа на законопроекта.

Сачева отбеляза, че ако до края на годината за предложенията са нужни приблизително 400 милиона лева, за следващата година ще са нужни милиард и 800 милиона лева. "Без да получим ясна тригодишна прогноза от редовен кабинет за приходите в хазната, няма как да подкрепим предложението, защото разходите са големи и може да се окаже, че през 2023 г. и 2024 г. няма да имаме пари за нищо друго, освен за пенсии ", каза Сачева.

Хасан Адемов от ДПС заяви, че парламентарната група подкрепя законопроекта с уговорката, че го прави, защото трябва да стартира процедурата. Той заяви, че е започнало наддаването за минималната пенсия, в което ДПС няма да участва, защото така има риск след време всички пенсии да бъдат изравнени. По думите му размерът на минималната пенсия се увеличава с 13,3 на сто, а максималният се вдига много малко, като така се демотивират младите хора да участват с реални доходи в системата.

Цецка Бачкова от "Демократична България" заяви, че ПГ ще подкрепи предложението на първо четене, но ще внесе предложения между двете четения. Тя отчете, че не се решават проблемите за ножицата между старите и новите пенсии, въпреки безспорното достойнство на това, че законопроектът връща основните принципи на пенсионното осигуряване. ПГ на Демократична България също няма да участва в "наддаванията " за минималната пенсия.

Георги Гьоков от БСП, който е и председател на комисията, каза, че БСП ще подкрепи на първо четене актуализацията на пенсиите, защото това е стъпка в правилната посока, но увеличението само компенсира 50-те лева, а не решава разликите между старите и новите пенсии. Той отчете като грешка, че няма и намек за вдигане на максималния осигурителен доход, а не това е бил замисълът на създателите на пенсионно-осигурителната система.

КНСБ счита, че с коефициент 1,35 трябва да се оценяват само ефективните години осигурителен стаж, а не общия брой години. Това е валидно за случаите, когато в общия стаж има години на т.нар. превърнат стаж, т.е. стаж, който в зависимост от категорията труд е бил увеличен 3 пъти, 1.67 пъти или 1,25 пъти. Според КНСБ разликите до годините общ стаж след превръщането им трябва да се оценяват със сегашния коефициент 1.2, защото в противен случай ще се получи така, че хора с по-малък брой години ефективен стаж ще получат доста по-високо увеличение на пенсиите, каза Ася Гонева от синдиката.

Министър Донев посочи, че исканото увеличение на минималната пенсия до 369 лева или 370 лева ще доведе до това, че над милион и 600 хиляди пенсионери, или повече от 60 процента от пенсионерите, ще получават минимални пенсии, ще бъде изравнен приносът на пенсионерите, участието им в осигурителната система ще бъде сведено до нула, защото колкото и да си се осигурявал, да си работил, ще получиш минималната пенсия. Ще се демотивират работещите да се осигуряват на реални доходи. Според него не трябва да се решават проблеми на социалното подпомагане през социално -осигурителната система.

"Няма стари и нови пенсии, има пенсии, отпускани за действащото тогава законодателство", каза Донев.

Из мотивите на законопроекта

Целта на предложената актуализация на пенсиите е да гарантира, че всички около 2 млн. и 80 хиляди пенсионери ще получат увеличение на дохода си от пенсия от държавното обществено осигуряване. Средното увеличение на един пенсионер е 64 лв., пише в мотивите на законопроекта за промяна на Закона за държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Предвидена е промяна на прилаганата тежест за една година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която ще се изчислява размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност с началната дата след влизане в сила на закона от 1 октомври 2021 г. От началото на 2019 г. тя е 1,2 на сто. Със законопроекта се предвижда увеличаването й на 1,35 на сто, което представлява увеличение средно с 12,5 на сто на пенсиите.

Минималната пенсия се увеличава от 300 на 340 лв.

Това води до нарастване с 13,3 на сто на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. Увеличение ще получат и пенсионерите, които към момента получават пенсия над минималния размер за съответния вид, но след преизчислението с по-голямата "тежест" на една година осигурителен стаж ще останат под новия минимален размер. В резултат от предложената промяна, със същия процент ще се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се повишава от 1440 лв. на 1500 лева. Тази промяна ще осигури възможност да се повишат размерите на пенсиите както на пенсионерите с действителен размер на пенсията над 1440 лв., така и на пенсионерите, които в момента получават под 1440 лв., но след преизчислението с по-голямата тежест на година стаж, размерът на пенсията им ще надхвърли 1440 лева.

В законопроекта са предвидени и необходимите средства за повишаване размера на социалната пенсия за старост от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 1 октомври 2021 г. В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на останалите пенсии, несвързани с трудова дейност, както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

В законопроекта са предвидени необходимите средства за изплащане на допълнителната сума към пенсиите за септември 2021 г. в размер на 50 лева. Целта е подкрепата за пенсионерите да продължи до момента, в който влязат в сила разпоредбите, на основание на които се повишават основните размери на всички пенсии - от 1 октомври 2021 година.

В Народното събрание вече са постъпили становища от синдикати, работодатели и НОИ, съобщава БТА. От тях става известно, че социалните партньори подкрепят актуализацията на пенсиите, като смятат този вариант за най-приемлив към момента. Законопроектът беше подкрепен и на заседание на НСТС.

Становището на НОИ е, че законопроектът, макар и да води до увеличаване на разходите с 2,4 процента, не води до влошаване на финансовото състоянието на консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване, като същевременно се постига значително увеличение на дохода от пенсии /ръст от 64 лв. на човек средно за октомври, ноември и декември/ и ръст на средната пенсия от 38 лева за годината спрямо заложеното в бюджета. Увеличението на процента на година стаж гарантира по-голяма адекватност на пенсиите на пенсионерите с новотпуснати пенсии, се отбелязва още в становището на НОИ.

Финансовият ресурс, необходим за реализация на мерките, се оценява на около 133 милиона лева месечно или 399 милиона до края на годината, ако мерките влязат в сила от 1 октомври. Други 104 милиона лева са необходими за изплащане на 50-те лева към пенсиите за септември, като така общият финансов ресурс за изплащане на пенсиите през 2021 г, е 503 милиона лева.

При подготовката на промените е заложена и очакваната икономия в разходите за пенсии, която е 150 милиона лева, като тя се формира на база на допускане за по-малък брой пенсионери в сравнения със заложения при разработване на Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. брой, което е резултат от негативните демографски тенденции през последните месеци на 2020 г.

Какви са позициите на НОИ, синдикатите и бизнеса

От НОИ отчитат и намаляването на безработицата, която достигна рекордните 5 процента за месеца, както и данните за осигурените, които показват, че през юни 2021 г. броят им е бил със 116 хиляди повече в сравнение с юни 2020 г. или ръст от 4,2 на сто. Осигурителният доход през юни нарасна до 1138 лева и отчете ръст от 8,4 на сто, допълват от НОИ. В становището се отбелязва, че тези процеси дават основание да се допуска, че приходите от осигурителни вноски ще надхвърлят заложеното в бюджета на ДОО за 2021 г.

За КНСБ промените са наложителна мярка, от Конфедерацията са удовлетворени от избрания подход за увеличаване на тежестта на година осигурителен стаж, тъй като синдикатът от години настоява за такъв подход. КНСБ обаче прави една забележка - синдикатът счита, че с коефициент 1,35 трябва да се оценяват само ефективните години осигурителен стаж, а не общият брой години. Това е валидно за случаите, когато в общия стаж има години на т.н превърнат стаж, т.е стаж, който в зависимост от категорията труд е бил увеличен 3 пъти, 1.67 пъти или 1,25 пъти. Според КНСБ разликите до годините общ стаж след превръщането им трябва да се оценяват със сегашния коефициент 1.2 , защото в противен случай ще се получи така че хора с по-малък брой години ефективен стаж ще получат доста по-високо увеличение на пенсиите. От КНСБ смятат, че хората с превърнат осигурителен стаж няма да бъдат ощетени, тъй като общият им стаж вече е бил оценен при първоначалното отпускане на пенсията и при промяна на тежестта на стажа от 1,1 на 1,2. Според синдиката не е и без значение фактът, че прилагането на високия коефициент на стажа към общия стаж на хората, които са с превърнат такъв, е една от причините за удвояване на броя на хората над максималния размер на пенсията от 17 000 на 36 000 души.

КНСБ предлага и да се обсъди вариант за минимална пенсия от 370 лева, с един лев над действащата линия за бедност, защото според синдиката предлаганият от служебното правителство подход за допълване на дохода до линията на бедност през социалното подпомагане може и да не се разбере на този етап от някои пенсионери. Разработването на общ механизъм за гарантирано ниво на доходите да остане за 2022 година, предлагат още от КНСБ. Исканията на синдиката за максималната пенсия са тя да стане поне 1630 лева, защото според синдиката по-малкото увеличение на тавана на пенсиите няма да се приеме и не е полезно за доверието в системата. Затова от КНСБ искат тя да нарасне поне с процента на увеличение на минималната пенсия. КНСБ иска да се премахне влиянието на превърнатия стаж за генериране на нови пенсии над максималния размер.

АИКБ е на позиция, че това е най-приемливият за момента начин за актуализация на пенсиите при дефицит на време и съгласие в обществото за друго решение.

БТПП категорично не подкрепя продължаващата тежест за бизнеса да плаща първите три дни болнични и припомня, че мярката беше въведена като временна през 2010 г., а продължава вече 11 години. От палатата предлагат на първо време да бъде въведен старият режим, при който работодателите плащат само първия ден, а по-късно "това неадекватно задължение" да отпадне.

БСК подкрепя избрания подход за увеличение на пенсиите, доколкото се увеличава ролята на приноса на хората към осигурителната система и предлага по-плавно увеличаване на коефициента на всяка година стаж до 1.30 през 2023 г., като така според Камарата ще се осигури предвидимост и няма да се окаже прекомерен натиск на бюджета. От БСК искат максималната пенсия да стане 1660 лева, подкрепят запазването на тавана на максималния осигурителен доход на 3000 лева.

С предложените изменения в ДОО за първи път се прилага комплексен подход между принципите и правилата на пенсионносигурителната система и тези на социалното подпомагане, заявяват от Съюза за стопанска инициатива. От ССИ отчитат и положителния ефект върху потреблението, който ще се постигне с промените.