11 783 452 лв. е удържала всеки месец държавата от пенсиите на 43 260 души, ограничени от тавана през 2020 г., показва статистическият годишник на Националния осигурителен институт (НОИ).

През миналата година таванът бе 1200 лв. Най-голяма е групата на пенсионерите, които са били ощетени с до 50 лв. на месец от това ограничение. Това са били 7143 души, от които държавата е спестявала 173 112 лв. месечно.

6033-ма пък са били орязвани с до 100 лв. на месец, от което НОИ е спестявал 447 493 лв. До 500 лв. и повече над тавана е трябвало да взимат 1430 души. От тях държавата е спестявала 677 531 лв. на месец. Най-ощетени обаче са 1773 възрастни, чиито реални пенсии са с над 850 лв. по-високи от тавана. Само от тях държавата е пестила по 2 320 460 лв.

Малко под 10 хил. от хората, ограничени на тавана, са били военни. От 1 януари 2021 г. таванът бе вдигнат на 1440 лв. и по този начин над 25 хил. души започнаха да вземат реалния размер на пенсията си. Почти толкова обаче продължават да са ограничени. И докато държавата е спестила около 141,4 млн. лв. от тавана през 2020 г., то тя е доплатила над половин милиард, за да могат над 661 334 души да стигнат минималната пенсия.

До 30 юни м.г. тя бе 219,43 лв., а от 1 юли стана 250. Със старта на 2021 г. тя стигна 300 лв. До левче на месец държавата е доплащала на над 5000 души. Още толкова са бонусирани между 1 и 2 лв., за да стигнат минималната пенсия. На половин милион души обаче не са им стигали над 30 лв. Само за тях държавата всеки месец е доплащала над 43 млн. лв. Разходите на държавата за пенсии през миналата година са били над 11 млрд. лв.

Средната пенсия е била 437,17 лв., показват още данните в годишника. Тази за осигурителен стаж и възраст пък е стигнала 483,21 лв., но с великденската добавка и бонусът от 50 лв., който се дава от август 2020 г. Без тях щеше да е 460,93 лв. Средната пенсия за мъжете през миналата година е стигнала 508,23 лв., докато жените са получавали 387,10 лв.

Все повече стават хората, които се пенсионират с недостатъчно стаж. През 2020 г. е поставен и рекорд през последните 20 г., като 8,7% от пенсионерите, или 135 999 души, са с пенсии, отпуснати с недостатъчен стаж. Увеличението на пенсионерите с недостатъчен стаж спрямо годините между 2005 и 2012 г. пък е двойно. 214 129, или над 10% от всички пенсионери, продължават да работят и след като се пенсионират, показват данните на НОИ за 2019 г.

Охранител е най-популярната професия за пенсионерите, показват още данните от годишника. Като такива са се осигурявали над 21 хил. души. Следващата по популярност сред пенсионерите професия е продавач - като такива са се осигурявали над 16 хил. души. Над 7 хил. пък са шофьорите пенсионери. 5801 са пенсионираните лекари, медицински сестри и акушерки, които продължават да работят. В бюджетния сектор пък има общо 45 хил. работещи пенсионери, като тук влизат не само чиновници, но и учители и др.