Българската народна банка (БНБ) обяви основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 1,42 на сто, считано от първи януари 2023 година, съобщава БТА. БНБ започна да обявява по-високи лихвени проценти считано от октомври тази година, когато от 0 на сто той стана 0,49 на сто, след първото увеличение от 2016 г.

През ноември ОЛП се повиши до 0,59 на сто, а за декември измерителят, който се определя на база сключените сделки на междубанковия пазар у нас, достигна 1,30 на сто.

ОЛП се прилага ограничено на банковия пазар у нас и засяга някой левови кредити, повечето банки използват данни от "Лихвената статистика" на БНБ при определяне на своите референти лихвени проценти, които са част от цялостната цена на даден заем или кредит.

С увеличавана на ОЛП нараства и законната лихва за забава, която е 10 на сто плюс стойността на индикатора. Досега обаче въпреки поскъпването от октомври наказателната лихва не се промени, защото тя се определя два пъти в годината - през юли и януари. Това означава, че още от следващия месец Националната агенция по приходите трябва да вземе предвид увеличаването на ОЛП.

Увеличаването на ОЛП идва на фона на повишените лихвени нива от Европейската централна банка, които оказват своето влияние и върху паричния пазар у нас.