Над 150 човека чакаха цяла нощ пред централната на БНБ заради пускането днес в обращение на сребърна възпоменателна монета на тема "200 години от рождението на Найден Геров" от серията "Българско възраждане".

Рязко падналите температури не спряха най-запазените нумизмати да се наредят за съставянето на списък по ред на появяване пред монетния двор на държавата. Чакането не минава без напрежение - имаше 4 почитания от имената на списъка и всеки който не отговори на името си биваше заличен от списъка и губеше право на преден ред, видя Булфото.

Вижте снимки >>

Цената на монетата при пускането ѝ в обращение е 114 (сто и четиринадесет) лева, съобщи БНБ.

Монетата е с номинал 10 лева и ще се продава в Българската народна банка - на две каси в София, пл. "Княз Александър I" 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. "Михаил Тенев" 10.

Снимка: БТА

На лицевата страна на монетата са изобразени горе - емблемата на БНБ с годината "1879" върху лентата, под нея - на два реда номиналната стойност "10 ЛЕВА", стилизирано изображение на сградата на класното училище в Копривщица, а долу - годината на емисията "2023". В полукръг горе надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА".

На обратната страна на монетата е изобразен Найден Геров, а над него в полукръг - надпис "200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА НАЙДЕН ГЕРОВ".

Снимка: БНБ

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

До края на работния ден новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Банка ДСК", "Кей Би Си Банк България", "Първа инвестиционна банка", "Тексим Банк" и "Централна кооперативна банка" за продажба в техните офиси и клонове.

Това е втората възпоменателна монета за годината. На 3 януари в обращение беше пусната сребърна възпоменателна монета на тема "175 години от рождението на Христо Ботев", също от серията "Българско възраждане".