Опашка пред БНБ за новата сребърна монета с лика на Христо Ботев се оформи още през нощта. На стълбите пред националната банка още по тъмно се наредиха желаещите, а колко от тях са колекционери или я купуват, за да я препродадат впоследствие на завишена цена, няма как да узнаем.

В първия работен ден на 2023 БНБ пусна в обращение възпоменателната монета "175 години от рождението на Христо Ботев" от серията "Българско възраждане".

Цената на монетата при пускането ѝ в обращение е 114 лева.

Монетата се продава в Българската народна банка - на две каси в София, пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. "Михаил Тенев" № 10, както и в офиси и клонове на няколко търговски банки.

Всеки клиент ще може да закупи от касите Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета, уточняват от БНБ.

Снимка: Булфото

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, трябва да са пълнолетни.

Новата монета ще бъде предоставена на банките за продажба до края на първия работен ден за годината.

Снимка: Булфото