Бюджетният дефицит достига до 780 милиона лева към края на септември, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Това прави 0,4 % от прогнозирания брутен вътрешен продукт.

Според финансовото министерство в оставащите месеци на годината се очаква дефицитът в хазната да достигне планирания в бюджета размер от 2,5 % от брутния вътрешен продукт.

"Прогнозираното разширяване на дефицита през септември (при малко под 52 милиона лева към края на август по окончателни данни) се дължи на планирани значителни по размер плащания в месеца: лихвени плащания по държавния дълг (над 0,3 млрд. лв.), изплатена държавна помощ по схема "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействиe на руската агресия срещу Украйна" и други плащания към селскостопанските производители (близо 0,3 млрд. лв.)", уточняват от финансовото министерство.

"Прогнозираното увеличаване на дефицита през септември се дължи на планирани значителни по размер плащания в месеца - лихвени плащания по държавния дълг (над 0,3 млрд. лв.), изплатена държавна помощ по схема "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействиe на руската агресия срещу Украйна" и други плащания към селскостопанските производители (близо 0,3 млрд. лв.).

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември са в размер на 47,6 млрд. лв. (68,6 процента от годишния разчет). Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 3,4 млрд. лв. (9,9 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-малко с 0,7 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември са 48,4 млрд. лв. (65,4 процента от годишния разчет) и нарастват с 10 на сто спрямо същия период на предходната година. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал и капиталовите разходи.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 септември от централния бюджет, възлиза на 1,25 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.", съобщават от финансовото ведомство.

Любопитен детайл е, че обикновено прогнозните данни за всеки месец се изпращат в края му заедно с окончателните за предходния, коментира БНР.

В петък обаче от министерството информираха единствено за състоянието на хазната към края на август, където дефицитът приближава 52 милиона лева и е доста по-нисък от очакванията.