Само за 2018 г. чрез услугите на кредитни посредници са усвоени банкови заеми за 200 млн. лв. Това стана ясно по време на официалното представяне на Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ), която след близо 10-годишна пауза отново възобнови дейността си. Изрично трябва да се отбележи обаче, че посочената сума е усвоена с посредничеството само на членовете на АКПБ, като към момента в организацията членуват 12 фирми.

Според регистъра на БНБ вписаните български посредници към 25 януари са 36 броя (фирми), а регистрираните от ЕС - 14 броя. Очаква се в следващите месеци към асоциацията да се присъединят още 10 компании. 

Според Деян Василев, председател на АКПБ и пзпълнителен директор на "Кредитланд", в следващите години предстои все по-масово използване на тази услуга, предвид нейната полезност и все по-голямото разпространение.

Той прогнозира ръст от 30% годишно на обемите и евентуално достигане на пазарен дял от 35% от всички новоотпуснати жилищни кредити до 2022 г. да става с помощта на кредитни посредници. За 2019 г. се очаква делът на отпуснатите заеми чрез кредитни посредници да се увеличи до 20%.

"Кредитното посредничество носи големи ползи както за потребителите, така и за банките. Клиентите могат да разчитат на предварително структуриране на сделката, обективно и детайлно сравнение на няколко оферти, съдействие през целия процес на кандидатстване, подготвяне на документи, преговаряне и индивидуално договаряне. Услугата е безплатна и спестява пари, време и нерви и на двете страни", обясни Василев. Той уточни, че кредитният посредник получава комисиона само при успешно отпуснат кредит.