Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) към края на последното тримесечие на 2022 г. се увеличава на годишна база с 1.7%, а размерът им - с 12.7%., съобщи БНБ.

Графика: БНБ

Отпуснатите кредити на сектор Нефинансови предприятия в края на последното тримесечие на 2022 година са 150 хил., като се увеличават на годишна база с 6.6%. Размерът на тези кредити е 41.550 млрд. лева, като се отчита нарастване с 10.4% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора намалява с 0.1%, а размерът им се увеличава с 1.9%.

Графика: БНБ

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (22.5%) и Операции с недвижими имоти (9.7%).

Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 74.9%.

Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на последното тримесечие на 2022 година са 944 хил., като нарастват на годишна база с 5.4%. Размерът на тези кредити е 5.998 млрд. лева, като се отчита нарастване с 19.7% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора намалява с 2.8%, а размерът им се увеличава с 1.9%.

Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 98.6%.

В края на декември 2022 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД нараства на годишна база с 1.5%, като достига 2.831 млн. Размерът им нараства на годишна база с 14.6%, като достига 33.127 млрд. лева. В края на декември 2022 г. в сравнение с края на септември 2022 г. броят на тези кредити се увеличава с 0.2%, а размерът им - с 2.3%.

Графика: БНБ

Към края на декември 2022 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 25.6%.

Графика: БНБ

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на декември 2022 г. са 617 хил., като се отчита ръст от 1.5% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на последното тримесечие на 2022 г. размерът на тези депозити е 40.211 млрд. лева като на годишна база той нараства с 26.6%. Спрямо края на септември 2022 г. броят им намалява незначително, а размерът им нараства с 3.4%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26.8%), Преработваща промишленост (14.2%) и Професионални дейности и научни изследвания (9.6%).

Графика: БНБ

Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 58.1%.

Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на декември 2022 г. са 7.166 хил., като се отчита ръст от 3.3% спрямо края на същия месец на 2021 г. В края на 2022 г. размерът на тези депозити е 4.213 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 17%. Спрямо края на септември 2022 г. броят им се повишава с 0.8%, а размерът им - със 17.6%.

Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89%.

Графика: БНБ

В края на последното тримесечие на 2022 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.898 млн., като намалява на годишна база с 2%. Размерът на тези депозити в края на декември 2022 г. нараства на годишна база с 8.3% и достига 72.037 млрд. лева. В края на декември 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити се повишава с 0.5%, а размерът им - с 4.1%.

Към края на декември 2022 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.9%.

БНБ уточнява, че е извършена ревизия на данните за депозити на сектор Нефинансови предприятия за периода септември 2021 г. - септември 2022 г. И че сумата на относителните дялове може да е различна от 100% поради закръгления.