От 2023-а нататък данъчните власти на държавите-членки автоматично ще обменят информация за доходите придобити от продавачите, опериращи на цифрови платформи. Това съобщиха от Министерството на финансите в редовния бюлетин за "Основните икономически и политически решения в ЕС". Според финансистите това решение ще помогне за предотвратяване на укриването и избягването на данъци, ще подобри справедливостта на данъците и ще насърчи равнопоставеността на платформите и техните продавачи.

"България приветства постигнатото от Германското председателство споразумение по директивата DAC 7. За един сравнително кратък период беше подготвен и обсъден проект на нормативен акт, който се отнася до нови и сложни проблеми, свързани с данъчното облагане в условията на дигитализация на икономиката", е позицията на страната ни.

Министрите направили и преглед на текущата работа по укрепването на Банковия съюз въз основа на доклад на Председателството за напредъка.