За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, се увеличават с 13,4% (492,2 млн. лева) на годишна база до 4,152 млрд. лева, показва актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, преди година те бяха 3,659 млрд. лева, съобщава Инвестор.

В централната банка отчитат тримесечно увеличение с 6,3% с (246,2 млн. лева). Към 31 декември миналата година инвестициите възлизаха на 3,906 млрд. лева.

В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, уточняват от БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 31 март тази година е 3,6%, при 3,4% от БВП година по-рано и 3,6% към края на четвърто тримесечие на 2018 г.

За една година инвестиционните фондове са се увеличили със седем броя и в края на март достигат 1076 броя, като на тримесечна база са с осем фонда повече. Но докато при чуждестранните годишният ръст е с шест до 945 броя, местните фондове са 131броя - едва с един повече за година. В края на миналата година местните фондове са били с два повече, отколкото към 31 март тази година, се вижда от банковата статистика.

Размер и структура на активите

В края на март активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,561 млрд. лева, като на годишна база растат с 16% (214,9 млн. лева). Тримесечният ръст е 4% (60,1 млн. лева).

През първото тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, за една година се повишават с 13% (70,9 млн. лева) до 615 млн. лева, а тези на балансираните фондове растат с 14,1%(39,5 млн. лева) до 319 млн. лева.

На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 5,8% (33,7 млн. лева), а на балансираните фондове с - 3.9% (11,9 млн. лева ).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, за една година се увеличават с 20,1% (104,7 млн. лева) и в края на март са 625,6 млн. лева. В сравнение с декември 2018 г. активите растат с 2,4% (14,5 млн. лева).

Към 31 март 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 40,1% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 38,7% година по-рано и 40,7% към декември миналата година.

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39,4% от общата сума на активите в края на март при относителен дял от 40,4% преди година и 38,7% към декември 2018 г.