Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.9%, а общият им размер - с 11.3%.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2023 година са 150 хил. броя, като намаляват на годишна база с 0.1%. Размерът на тези кредити е 43.686 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.2% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 1.1%, а размерът им се увеличава 1.5%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (21.4%) и Операции с недвижими имоти (10.4%).

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%.

Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на третото тримесечие на 2023 година са 989 броя, като нарастват на годишна база с 1.9%. Размерът на тези кредити е 7.372 млрд. лева, като се отчита нарастване с 25.2% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови предприятия намалява с 2.7%, а размерът им се увеличава със 7.8%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99%.

В края на септември 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) нараства на годишна база с 0.9%, като достига 2.853 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14%, като достига 36.921 млрд. лева. В края на септември 2023 г. в сравнение с края на юни 2023 г. броят на тези кредити нараства с 0.3%, а размерът им - с 4.1%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 26.4%.

Депозити

Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.1%, а общият им размер - с 9.4%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на септември 2023 г. са 619 хил. броя, като се отчита ръст от 0.3% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на третото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 42.327 млрд. лева като на годишна база той нараства с 8.8%. Спрямо края на юни 2023 г. броят им се повишава с 0.3%, а размерът им - с 4.4%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.5%), Преработваща промишленост (15.5%) и Професионални дейности и научни изследвания (9%).

Към края на септември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 58.4%.

Депозитите на сектор Финансови предприятия в края на септември 2023 г. са 7.399 хил. броя, като се отчита ръст от 4.1% спрямо края на същия месец на 2022 г. В края на третото тримесечие на 2023 г. размерът на тези депозити е 3.383 млрд. лева, като на годишна база той спада с 5.6%. Спрямо края на юни 2023 г. броят им се повишава с 0.7%, а размерът им намалява с 12.4%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 86.1%.

В края на третото тримесечие на 2023 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.860 млн., като нараства на годишна база с 0.1%. Размерът на тези депозити в края на септември 2023 г. нараства на годишна база с 10.5% и достига 76.460 млрд. лева. В края на септември 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити нараства с 0.6%, а размерът им - с 2.4%.

Към края на септември 2023 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 18.3%.