Представителите на борда на директорите на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ са обсъдили на последното си заседание рисковете за финансовата стабилност, които възникват отчасти поради тяхната агресивна политика на повишаване на лихвените проценти. Това става ясно от публикуваните снощи протоколи от срещата, проведена на 31 януари и 1 февруари, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Управителният съвет на институцията смята, че "е необходимо повишаването на лихвените проценти да продължи, за да бъде ограничена инфлацията и изтъква значителната несигурност, свързана с икономическата перспектива", сочат протоколите от заседанието от 31 януари и 1 февруари. На него Управлението за федерален резерв на САЩ увеличи водещите си лихви с четвърт процентен пункт до диапазона 4,50-4,75 на сто.

Протоколите от срещата показват още, че според представители на борда на УФР съществуват потенциални проблеми на пазара на търговските недвижими имоти и при небанковите финансови институции. Те изразяват опасения поради липсата на единство сред политическите представители в САЩ относно повишаването на тавана на дълга на страната.

Някои от членовете на управителния съвет изтъкват своите притеснения, че икономически сътресения в други страни може да засегнат финансовата система на САЩ.

Други представители на борда "отбелязват значението на нормалното функциониране на пазара на държавни ценни книжа на САЩ" и подчертават, че е важно съответните институции да продължат да поддържат неговата устойчивост.

Значителното увеличение на държавния дълг на САЩ, съчетано с ограниченото влияние, което Управлението за федерален резерв има при неговото управление, повдига въпроси как този дългов пазар, който е от критично значение за състоянието на глобалните дългови пазари, ще функционира, особено ако е подложен на нови турболенции, отбелязва Ройтерс.