Медианният еквивалентен разполагаем доход в ЕС през 2022 г. е бил 18 706 стандарта на покупателна способност (СПС) на човек от населението, което е повишение спрямо 18 011 СПС, отчетени през 2021 година. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта й.

"Стандарт на покупателна способност" е единна условна валута, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, пояснява Националният статистически институт (НСИ) на сайта си. Това означава, че един СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.

На национално равнище страните от ЕС с най-висок медианен разполагаем доход през 2022 г. са били Люксембург (33 214 СПС), Нидерландия (25 437 СПС), Австрия (25 119 СПС), Белгия (24 142 СПС), Дания (23 244 СПС) и Германия (23 197 СПС).

В контраст, показателят е бил най-нисък в България (9671 СПС), Словакия (9826 СПС), Румъния (10 033 СПС), Унгария (10 217 СПС) и Гърция (10 841 СПС), допълва БТА.

Медианният еквивалентен разполагаем доход, изразен с СПС, отчита разпределението на доходите, както и големината и състава на домакинствата.