Пазарът на недвижими имоти представлява "ключова уязвимост" за банките в еврозоната с оглед нарастването на дистанционната работа заради намалено търсене на офиси поради коронавирусната пандемия, като в същото време домакинствата задлъжняват повече за закупуването на скъпи жилища, предупреди в сряда Европейската централна банка, предаде Ройтерс.

Централните банкери бият тревога за процъфтяващия пазар на имоти в еврозоната на фона на десетилетие на ултраниски лихвени проценти и разхлабеното пруденциално регулиране.

Надзорните органи на ЕЦБ предупреждават, че търговските и жилищните имоти са станали причина за безпокойство и планират да разгледат по-отблизо експозицията на банките към тях.

"Банковият надзор на ЕЦБ идентифицира експозициите на банките към секторите на търговските и жилищните недвижими имоти като ключова уязвимост", посочва ЕЦБ в своя последен бюлетин.

Във връзка с това ЕЦБ обяви планове за "целенасочен преглед" на извадка от банки със значителна експозиция към търговски и жилищни имоти.

"Секторът на търговските недвижими имоти се счита за уязвим от въздействието на пандемията, докато средносрочните рискове от корекции на цените продължават да нарастват в сектора на жилищните имоти, като има признаци за потенциално надценяване на цените на жилищата и повишена задлъжнялост на домакинствата", посочва ЕЦБ в доклада си.

Експозициите на банките към търговски недвижими имоти представляват около 8% от предоставените заеми от страна на поднадзорните банки и над 20% от техните корпоративни заеми, съобщава още ЕЦБ.