Бих искал в началото да ви кажа защо съм отново в София. Тук бях през 1994-95 година, когато се водеха преговори с МВФ за вашия външен дълг и схемата за преструктурирането ме и помагах на вашето правителство при въвеждане на валутния борд, които бяха успешни. Ако бяхте ми казали тогава, че Съветският съюз ще се разпадне, и ще дойде в навечерието на приемането на България в еврозоната, щях да кажа, че са прекалено добри пожелания.

Затова сега ви казвам: Продължавайте, огромен път сте изминали и съм много впечатлен от това, което виждам в София. Това каза директорът финансови пазари на Нидерландската национална банка Ерд Хубен в началото на своето изказване на финансовата конференция "България в Еврозоната - предимства и възможности", проведена днес и организирана от Dir.bg, КРИБ и Агенция за насърчаване на МСП, с медийното партньорство на 3е-news.net.

Имам две важни неща, които искам да ви кажа.

Първо за конвергенцията. Вицепрезидентът в началото говори за това, но реалната конвергенция е от решаващо значение за устойчивостта на еврозоната. Ние сме силно интегрирани във финансово и социално отношение, имаме и свобода на мобилността и трудовите пазари. И за да може да работим заедно като държави е много важно да имаме обща конвергенция.

Преди въвеждането на еврото имаше един оживен дебат, вкл. с участието и на академичните среди, дали въвеждането на еврото само по себе си ще доведе до конвергенция. Едни казваха, че ще има, други, че няма да има, защото държавите ще се специализират. След 20 години от въвеждането на еврото само по себе си не е в подкрепа на конвергенцията. Видяхме през първите 10 години на еврото, че финансовите цикли между държавите в огромна степен се разминават - в някои държави има кредитен бум, а в други като моята и Германия, експанзията на икономиката беше много скромна. Това заедно с кризите от 2007 и 2008 година и след това през 2012 година кризата се пренесе в еврозоната.

Затова искам да кажа на България, че реалната конвергенция сама не се случва, трябва вие сами да си я постигнете чрез подходящите структурни и институционални политики, независимост на централната банка, това го подчертавам, защото е много важно да има механизми за взаимен контрол. За да постигнете реална и устойчива конвергенция до нивата при другите държави е важно да има практическо обучение, просвета. Това е първото ми послание.

Какво става като се присъедините към еврозоната? Ще ви предложа една добра новина и една не толкова добра. Когато влезете в еврозоната ще получите бонуси, защото рисковите премии по кредитите ще паднат навсякъде, ще имате по-добри достъпи до финансовите пазари, до институционални инвеститори, а част от техните фондове ще се насочат към България. Това е бонусът за страната ви.

След това пазарната дисциплина ще се развали, защото финансовите пазари няма така строго да ви дисциплинират, затова още по-важно е да се следи внимателно каква политика правите в еврозоната. Запади вашите решения няма веднага някой да ви перне през ръцете, но в крайна сметка ще ви перне, ако не спазвате правилата. Трябва да се отбележи, че обратното действие на парите понякога е рязко, понякога е забавено, но боли.

Ако, обаче политиките ви са подходящи, ще се позова на опита на моята държава, ние виждаме как се движат графиките на БВП на глава от населението. Откакто Нидерландия е влязла в еврозоната (1 януари 1999 г.) графиките са предимно в оранжево (умерен ръст), но също така има и огромни ползи, но конвергенцията както казах, не се случва сама. Вие ще имате ползи като се присъедините, но бъдете мъдри и разумни и внимавайте как ползвате тези ползи и следете как се позиционирате и не отпускайте пазарната дисциплина.