Експерт на Международният валутен фонд, топ банкерите на Словения, Нидерландия и Хърватия дадоха на България ценни съвети как стъпка по стъпка да премине процеса по влизане в еврозоната. Всички вече знаят, че има още път за проправяне до приемането на еврото, но срокът вече е зададен - 1 януари 2024 г. Това стана ясно днес по време на на организираната от Dir.bg, КРИБ и Агенция за насърчаване на МСП финансова конференцията "България в Еврозоната - предимства и възможности".

Ще взимаме решения на високо ниво в ЕЦБ

Най-важното от присъединяването на България като пълноправен член е че ще донесе важни ползи за страната и ще я постави на масата, на която ЕЦБ взема важни решения. Това обаче става с много усилия на обществото и политиците, заяви днес по време на форума Алфред Камер, директор на Европейския департамент в МВФ.

Според него валутният борд е бил правилна стъпка за икономическа стабилност, защото България поддържа едно от най-ниските нива на дълг от европейските държави и има сериозен прогрес по структурните реформи. Припомняме, че дори и в момента страни-членки като Гърция, които отдавна са приели еврото като валута, не покриват изискванията за ниски нива на държавния дълг. Ползите за България, които очерта Камер са, че на първо място с присъединяването към еврозоната ще се намалят разходите за финансови операции, търговията ще се разшири, а и икономическата ефективност ще се подобри. Положителен ефект еврото ще даде и върху кредитния рейтинг на страната ни. Друга полза пък ще бъде за българските банки - те ще имат достъп до по-евтино кредитиране. Според Камер е много важно да се продължи с финансовата дисциплина като ключов елемент за влизането в еврозоната.

Алфред Камер, директор на Европейския департамент в МВФ

Снимка: Николай Илиев

Разяснителна кампания в Словения и детайл към цените

Управителят и председателят на УС на Словенската национална банка Бостян Васле даде конкретни аспекти на процеса на присъединяване, като изрази надежда, че в България ще се намерят решения в посока на очевидно много трудния дебат, който предстои. Няма нито един политик, който да застане срещу очевидните ползи, на които се радваме вече 15 години и по време на самия процес при въвеждане на еврото, и след това.

Много важно беше как да се популяризира идеята за присъединяването към еврото, като започнахме с разяснителна работа, разработване на платформи и уебсайтове, където се качваха материали, които обясняваха какво означава това, как ще се отрази на отделния човек. Важни бяха и организирането на събития като днешното, тъй като искахме всички части от обществото да бъдат приобщени, каза още управителят на Словенската национална банка.

Управителят и председател на УС на Словенската национална банка Бостян Васле даде конкретни аспекти на процеса на присъединяване

Снимка: Николай Илиев

Васле обясни, че преди еврото е въведена много внимателно системата за уведомяване за цените в двете валути - каква е била цената преди да се преизчисли в евро и каква е след въвеждането на единната валута. Имало е разработено приложение за мобилни телефони, за да могат хората да си ги преизчисляват сами от тогавашната валута в Словения в евро и обратно.

Като общество Словения е имала ползи от приемането на еврото, заяви той. Ние осъществихме дълбоки реформи и изравнихме нашите показатели с големите средноевропейски държави, стабилизирахме финансите на страната и като цяло това беше голям успех. В началото 75% от гражданите бяха за процеса за присъединяване, а след 15 години подкрепата е нараснали още повече. Словения е сред трите държави от еврозоната с най-високо доверие към еврото.

Управителят на Словенската национална банка обобщи, че най-важното за този процес е да се постигне политически консенсус, проектът да се управлява умело и след това да се осъществи успешно преминаване към еврото. Решаващият момент е подготовката да започне доста преди самото присъединяване, за да се избегне шокът сред хората. Затова е нужно да се отворят още по-широко вратите за ползване на суверенен дълг за привличане на средства от външните пазари, но да не се втурнете презглава натам.

Внимание към финансовата политика

Продължавайте, огромен път сте изминали и съм много впечатлен от това, което виждам в София. Това каза в началото на своето изказване Ерд Хубен, директорът за финансови пазари на Нидерландската национална банка по време на финансовата конференция.

Какво става като се присъедините към еврозоната? Ще ви предложа една добра новина и една не толкова добра. Когато влезете в еврозоната, ще получите бонуси, защото рисковите премии по кредитите ще паднат навсякъде, ще имате по-добри достъпи до финансовите пазари, до институционални инвеститори, а част от техните фондове ще се насочат към България. Това е бонусът за страната ви.

След това пазарната дисциплина ще се развали, защото финансовите пазари няма така строго да ви дисциплинират, затова още по-важно е да се следи внимателно каква политика правите в еврозоната. Заради вашите решения няма веднага някой да ви перне през ръцете, но в крайна сметка ще ви перне, ако не спазвате правилата. Трябва да се отбележи, че обратното действие на парите понякога е рязко, понякога е забавено, но боли.

Ерд Хубен, директор за финансови пазари на Нидерландската национална банка

Снимка: Николай Илиев

Рискът при превалутирането

Ако ме попитате коя е най-важната полза от въвеждането на еврото в Хърватия, това е премахването на риска от обмена на валутите в икономиката. Искам да подчертая, че този риск много се подценява от обществеността, тъй като се приема за даденост, че централната банка е длъжна да поддържа стабилен валутен курс Това обясни заместник-управителят на Хърватската национална банка Михаел Фауленд. Той представи опита на страната си за присъединяване към еврото от 1 януари 2023 г. Първото послание бе, че еврото носи огромни ползи и усилията за въвеждането му се отплащат съществено, а това е много важно за малките икономики, които са силно евроизирани, и затова е добре да са интегрирани в еврозоната. За такива държави ползите са много повече от разходите, които се правят за реализирането на целия процес, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Сред въвеждането на еврото всяка държава става по-стабилна и по-устойчива на кризи и по-конкурентоспособна, и Хърватия е добър пример за това. Другото важно послание е, че въвеждането на еврото е по-скоро политическо решение и по-малко икономическо, но икономическият анализ може да улесни прехода.

Важно е да имаме и комуникационна кампания за обществеността. Този процес беше положителен в Хърватия, който започна през 2016 година и сега вече е към края си. Според Фауленд е нужно много постоянство, единомислие и ресурси, за да се постигне приемането на една страна в еврозоната.

Заместник-управителят на Хърватската национална банка Михаел Фауленд

Снимка: Николай Илиев