Кризата с COVID-19 драстично ускори промените в начина на извършване на плащанията. Използването на безкасови плащания се увеличи, за сметка на плащанията в брой. Компаниите за големи данни проявяват все по-голям интерес към сферата на платежните услуги, а някои от тях получават лицензи като доставчици. Тези компании са и основните конкуренти на "класическите" доставчици на платежни услуги - банките. Появата на нови играчи на пазара изисква радикална промяна в регулирането и надзора. Следва се основният принцип, че компаниите, които навлизат на пазара на платежни услуги, трябва да бъдат обект на същото ниво на регулиране и надзор. Това е записано в бюлетина "Основни икономически и политически решения в ЕС", който представя резултатите от заседанията на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и позициите на България по обсъжданите теми. 

Финансовите министри коментираха актуалното състояние и бъдещите действия във връзка с данъчното облагане. 

Комисията потвърди, че работи по законодателно предложение за "цифров данък", който ще бъде проектиран като източник на допълнителни собствени ресурси за ЕС. ЕК подчерта, че това ще бъде отделен инструмент, който няма да бъде свързан с правилата за корпоративен данък, които се договарят в Г20 / ОИСР.

"България счита, че евентуална нова международна данъчна структура трябва да отговаря на икономическите особености на всяка държава членка. България изразява своята загриженост относно възможността за въвеждане на минимално ниво на корпоративно данъчно облагане, което може да доведе до загуба на връзката между нивото на данъка и спецификите на националните икономики", пише в позицията на страната ни.

Министрите обсъдиха рамката на фискалната политика на фона на несигурността и перспективите за възстановяване. Отчитайки аргументите, представени от Комисията, по отношение на прилагането на клаузата за изключение от правилата на Пакта за стабилност и растеж, те се съгласиха, че фискалната подкрепа не трябва да се прекрати твърде рано, но в същото време държавите членки следва да адаптират политиките си в подходящ момент, за да осигурят фискална устойчивост в средносрочен план.

Очаква се Комисията да изложи по-подробни насоки за фискалните политики в своя пролетен пакет за Европейския семестър.