Фонд на фондовете (ФнФ) съобщи, че е получил одобрение от Европейската комисия (ЕК) за облекчаване на условията по дяловите инструменти и осигуряване на подкрепа за най-уязвимия сегмент от икономиката, а именно малките и средни предприятия (МСП) и особено стартиращите компании.

Одобрението е получено на 23 април, се казва в съобщението на ФнФ.

Ресурсът за дялови инвестиции, с който Фонд на фондовете разполага, е в размер на 150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева), като голяма част от него вече е достъпен за стартъпите и иновативните компании чрез четири инвестиционни фонда.

Средствата ще подкрепят 400 фирми в различни фази на бизнес историята им, развиващи ключови иновации в сферите на биотехнологиите, роботиката, информационните технологии, фармацията и др.

Намерението е да се подкрепят иновативни компании, които имат потенциала да подпомогнат възстановяването на икономиката след кризата и ориентирането й в сектори с висока добавена стойност.

Съобразно решението на ЕК ресурсът от Фонд на фондовете ще може да достигне до тях по-бързо и при облекчен режим в рамките на тази година. ФнФ възнамерява да осигури по-голяма гъвкавост, която да позволи на стартиращите предприятия да продължат своето развитие, дори и в условия на влошена икономическа активност.

 

 

Договорено е увеличаване на размера на индивидуалните инвестиции до 800 хиляди евро (около 1,6 милиона лева), за които няма да бъде необходимо привличането на допълнителен частен капитал.

Стартъпите, които са изпаднали в затруднено положение след 31 декември 2019 г., в следствие от ефектите на пандемията, също биха могли да получат дялово финансиране.

Дялови инвестиции по облекчените условия, одобрени от ЕК, ще могат да се извършват до 31 декември 2020 г. през четирите фонда, подкрепени с ресурс от Фонд на фондовете.