Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Кириакос Какурис подписаха Споразумение за оценка на ефективността на работата на Българската банка за развитие (ББР) и Фонд мениджъра на финансови инструменти (Фонд на фондовете), предаде БТА.

Целта на подписания документ е изготвянето на оценка от ЕИБ за структурната целесъобразност и ефективност на двете институции в структурата на МИР, обяви министър Стойчева по време на брифинга след полагането на подписите върху споразумението.

"Крайната цел на оценката е подобряване на дейността на банката и на фонда, а също така и подобряване на условията за реализиране на поставените от държавата стратегически цели и политики", каза министърът. По думите й се очаква подобряване на структурата на управление на двете дружества заедно с по-добрата координация на предлаганите от тях продукти.

Министър Стойчева изтъкна отново, че водеща мисия на МИР е да осигури условия за развитие на българския бизнес като модерен и устойчив участник на международната сцена. Това е и причината, по думите ѝ, от министерството да насочат усилията си към трансфера на опит и на технологии, цифровизация на фирмите и развитие на иновационния им капацитет. Именно в тази посока ББР и Фонда на фондовете са ключови инструменти за постигане на заложените цели, които в крайна сметка би следвало да доведат до подобряване на образа на България и завръщането в страната на добре подготвени специалисти.

"Нашите анализи показват, че двете институции имат потенциал да извършат качествена промяна в посока към по-голяма прозрачност и ефективност на действията. Наличието на добра съгласуваност и синхрон между всички инструменти на разположение е ключово, така че те да окажат максимално въздействие върху икономиката", каза тя.

На въпрос на БТА дали има яснота за сферите на припокриване на дейности между ББР и Фонда на фондовете, министър Стойчева каза, че в момента се подготвят стратегиите за следващия период на двете институции. "Предварителният ни анализ показа, че има припокриване на инструменти, има недостатъчна координация на всички видове програми и процедури", посочи тя. Според нея тази оценка от ЕИБ е важна, за да може ресурсът на разположение, който по думите ѝ не е никак малък, да допринесе в няколко направления - за по-високи цели пред растежа, да подобри конкурентоспособността на българските фирми, да се изберат стратегически сектори за развитие, а също и да насърчи предприемаческата екосистема. Не на последно място да подкрепи българските фирми в по-бързо преминаване през зеления преход.

"Тази политика не можем да осъществим напълно с наличните в момента структури и инструменти", добави още министърът. По думите й дали полетата между двете институции ще бъдат ясно разграничени или пък събрани, ще зависи от това коя ще бъде най-подходящата структура.

По въпроса за припокриването между двете институции, заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков посочи гаранционните инструменти, които те осигуряват на пазара. "Всяка една от тях има такива гаранционни инструменти. Предоставяйки ги на търговските банки, за да кредитират по-слабите участници в българската икономика, по едно и също време, с припокриващи се сфери, това ще обърка банките коя точно гаранция да използват. Това на свой ред ще обърка и техните клиенти", посочи зам.-министър Гиков. "Ние искаме тези пари да стигнат максимално бързо до крайните получатели и по тази причина трябва да има по-добра координация. И в едната, и в другата институция има отдели и дирекции, които работят по прилагането на тези финансови инструменти. А дали трябва да бъдат толкова много тези отдели, това също е въпрос, на който ще търсим отговор с анализа на ЕИБ", коментира той.

На друг въпрос на БТА, кое ще гарантира, че изводите от анализа на ЕИБ няма да останат само на хартия, а ще се приложат на практика, предвид че финансирането на анализа идва от ЕК в координация с ЕИБ, министър Стойчева каза, че има залегнала процедура за прилагане на предложенията и препоръките, така че от МИР да приложат мерките. Тя увери, че това не е "просто едно упражнение за анализ, а е начинание, което да осигури ефективно прилагане на препоръките с последващ етап".