На страницата на Министерството на икономиката могат да се прочетат депутатските питания в рамките на парламентарния контрол и писмените отговори на министър Емил Караниколов, които той дава чрез председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Последните два публикувани въпроси и отговори са свързани с Българската банка за развитие (ББР).

Депутатът от БСП Христо Проданов пита за договорите за кредит на ББР.

Емил Караниколов отговаря (отговорът е публикуван на 11 май), че за периода 1 август 2017 г. - 31 март 2020 г. ББР е отпуснала 60 кредита на стойност над 5 млн. лева, като четири от тези кредити са обезпечени допълнително от "Българска агенция за експортно застраховане" АД.

Общият размер на 60-те кредита възлиза на 1 501 503 895 лева. Общият размер на четирите кредити, които са обезпечени със застрахователни полици, издадени от "Българска агенция за експортно застраховане" АД, възлиза на 119 359 464 лева.

С дата 28 април е отговорът на Емил Караниколов на въпрос, зададен от депутата от БСП Кристиан Вигенин. Питането е за кредитите на дъщерното дружество на ББР - МФИ "ДЖОБС", за малки и средни предприятия, засегнати от мерките срещу пандемията от COVID-19.

Емил Караниколов започва отговора си с промяната в ръководството на ББР, като казва, че една от основните задачи на новия мениджърски екип ще бъде изготвянето на обективна оценка за дейността на Банката и дъщерните й дружества, в това число и на МФИ "ДЖОБС". Заедно с това задачата е и да се предприемат "конкретни мерки за преодоляване на констатирани при оценката недостатъци и слабости".

Министърът отбелязва, че не би искал да изземва правомощията на ръководствата на ББР АД и на дъщерните му дружества. Оценката на обявената кредитна програма на МФИ "ДЖОБС" ще бъде направена от банкерите и бизнеса и ако тя бъде негативна, със сигурност ще последват корекции в нея, изтъква Караниколов.

В отговора си министърът на икономиката отбелязва, че при такава оценка би трябвало да бъдат отчетени няколко съществени момента. Ето какви са, както ги очертава Караниколов:

  • Една от основните функции на МФИ "ДЖОБС" е осигуряване на ликвидност на стартиращи компании, които нямат обезпечения и по тази причина са затруднени в получаването на кредити от търговските банки.
  • Отпусканите кредити по тази програма са с 24-месечен гратисен период и за тях не се изискват обезпечения, каквито са налице при отпускане на банкови кредити, и то в момент, когато част от търговските банки в България са замразили кредитирането си за бизнеса.
  • Предоставянето на финансиране от МФИ "ДЖОБС" по този продукт няма да се осъществява с грантови и целево предоставени от държавата средства, а със собствен заемен ресурс от ББР АД, като при ценообразуването е логично да бъде отчетена и цената на този ресурс.
  • По програмата няма допълнителни утежняващи изисквания както в обичайното бизнес финансиране, като например задължение за превод на работни заплати, изисквания за обороти през банковата сметка, допълнителни такси и др.
  • На практика МФИ "ДЖОБС" ще кредитира клиенти, на които достъпът до нормалното банково кредитиране е силно редуциран именно поради горепосочените причини - липса на обезпечение, необходимост от дълъг гратисен период и стартираща бизнес дейност с нулеви или близки до нулата баланси.