12 кредитни институции заявиха желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие (ББР) за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (служители в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица), съобщават от ББР.

Това са:
· Алианц банк България
· Банка ДСК
· Инвестбанк
· Интернешънъл Асет Банк
· ОББ
· Общинска банка
· ПИБ
· Райфайзенк банк
· Търговска банка Д
· Уникредит Булбанк
· ЦКБ
· Юробанк България

Българската банка за развитие и заявилите участие кредитни институции работят усилено (включително в празничните и почивни дни) по сключване на финансовите споразумения, както и за създаването на необходимата организация в клоновите мрежи на банките.

Очакванията са съгласувателната процедура да бъде максимално съкратена, така че финансовият ресурс да достигне до пострадалите физически лица от пандемията в първите дни след Великденските празници.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, e приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. Тя е част от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение.

Те могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева.

Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.