За една година банковите депозити на неправителствения сектор са нараснали 8,3%, а кредитите - с 8,5%, сочат данните на БНБ в края на януари.

Близо 102 милиарда за депозитите

В края на януари 2022 г. депозитите на неправителствения сектор в банките са 101,852 млрд. лв. (69,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), като годишното им увеличение е 8,3 на сто, съобщава Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на януари са над 31,523 млрд. лв. (21,5 на сто от БВП). В сравнение с година по-рано те се увеличават със 7,8 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 11,1 на сто на годишна база през януари и в края на месеца достигат 3,583 млрд. лв. (2,4 на сто от БВП).

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации обслужващи домакинства (НТООД) са 66,747 млрд. лв. (45,5 на сто от БВП) в края на януари 2022 година. Те се увеличават с 8,3 на сто спрямо същия месец на 2021 г. при годишен ръст от 9 на сто през декември 2021 година.

71,362 млрд. лв. са кредитите

В края на януари кредитите за неправителствения сектор са 71,362 млрд. лв. и се увеличават на годишна база с 8,5 на сто, съобщава БНБ.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват през януари с 4,8 на сто на годишна база и в края на месеца достигат 37,597 млрд. лв. (25,6 на сто от прогнозния БВП).

Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства (НТООД) са 29,049 млрд. лв. (19,8 на сто от БВП) в края на януари 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13,6 на сто. В края на януари жилищните кредити са 14,236 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17,9 на сто. Потребителските кредити възлизат на 13,286 млрд. лв. и се увеличават с 11,2 на сто спрямо януари 2021 г.

Кредитите за работодатели и самонаети лица нарастват в края на януари с 4,2 на сто на годишна база до 380,3 млн. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,716 млрд. лв. (3,2 на сто от БВП) в края на януари 2022 година, или с 9,6 на сто повече в сравнение с януари 2021 г.