Депозитите на фирмите и домакинствата достигат рекордни размери в края на 2021 година. Това става ясно от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ) към края на декември.  

Оказва се, че в края на изминалата година неправителственият сектор "държи" на депозит 101.907 млрд. лева. Това представлява годишно увеличение е от 9.1% (9.1% годишно повишение през ноември 2021 година).

От тази сума депозитите на фирмите съставляват 31.767 млрд. лева. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 8.5% (8.1% годишно повишение през ноември 2021 година).

Депозитите на финансовите предприятия, като застрахователни и пенсионноосигурителни компании също нарастват, но с цели 16.9% на годишна база (7.6% годишно повишение през ноември 2021 г.) и в края на месеца достигат 3.6 млрд. лева.

Домакинствата са натрупали най-големия дял от влоговете в банките - 66.540 млрд. лв. в края на декември 2021 година. Те се увеличават с 9% спрямо същия месец на 2020 г. (9.7% годишен ръст през ноември 2021 година).

Кредитите за неправителствения сектор също достигат внушителни размери

В края на 2021 г. сумата им възлиза на 71.156 млрд. лв. при 70.668 млрд. лв. към ноември 2021 година.

През декември 2021 г. заемите, отпуснати от банките се увеличават на годишна база с 8.7% (8.2% годишно повишение през ноември 2021 година). Важно е да отбележим, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 216.4 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 216.5 млн. лв. (в т. ч. 35.9 млн. лв. през декември 2021 г.), а обратно изкупените кредити - 0.06 млн. лв. (през декември 2021 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите на фирмите нарастват с 4.6% на годишна база през декември 2021 г. (4.1% годишно повишение през ноември 2021 г.) и в края на месеца достигат 37.280 млрд. лева.

Кредитите за Домакинства и НТООД са 28.908 млрд. лв. в края на 2021 година. Спрямо декември 2020 г. те се увеличават с 13.4% (12.5% годишно повишение през ноември 2021 година).

В края на декември 2021 г. жилищните кредити са 14.131 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.6% (16.8% годишно увеличение през ноември 2021 година).

Потребителските кредити възлизат на 13.224 млрд. лв. и се увеличават с 11.1% спрямо декември 2020 г. (10.4% годишно повишение през ноември 2021 година).

На годишна база другите кредити намаляват с 4.5% (4.7% годишно понижение през ноември 2021 г.), като достигат 383.3 млн. лева.

Кредитите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 5.8% на годишна база през декември 2021 г. (2.1% годишно повишение през ноември 2021 г.) и в края на месеца са 383.6 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.969 млрд. лв. в края на декември 2021 година. В сравнение с декември 2020 г. те се увеличават с 15% (15.8% годишно повишение през ноември 2021 година).