Много централни банки по света обмислят въвеждане на цифрови валути. Но докато Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ и Европейската централна банка (ЕЦБ) още проучват дали това е възможно, Руската централна банка (РЦБ) преследва по-амбициозен план, информира "Инвестинг" (Investing.com), на която се позова БТА.

РЦБ публикува документ, посочващ какви ще бъдат приоритетите на паричната политика между 2023 и 2025 г. От него става ясно, че само след две години дигиталната рубла вече ще бъде на разположение.

От 2024 г. всички кредитни учреждения ще трябва да са свързани с новата рублева платформа. Така ще бъде на разположение по-широк диапазон от възможности за плащания, а бързината на трансакциите значително ще нарасне. През 2025 г. се предвижда включване на борсите и небанковите организации, както и офлайн режим.

Централната банка обаче отсега съобщава, че използването на цифровата рубла може да бъде обект на ограничения при някои обстоятелства. Това може да означава определяне на горна граница за рублите, които могат да бъдат депозирани само в едно портфолио. Могат да бъдат въвеждани и тавани за трансакции в зависимост от обстоятелствата.

От гледна точка на РЦБ цифровата рубла би трябвало да насърчи вече установените банки да откриват банкови сметки въз основа на плащания на лихви и програми за предвиждани бонуси. Според критиците обаче стабилността на банковата система ще бъде застрашена, но РЦБ не очаква голямо изтичане на капитали.

Развитието на системата вече е толкова напреднало, че за април е насрочен тестов етап с реални трансакции и потребители.