Ако не намерите начин да печелите пари, докато спите, ще работите докато не умрете. Тази известна мисъл на Уорън Бъфет би трябвало да ни показва, че освен основното ни работно място, осигуряващо ни заплата, трябва да имаме и поне още един източник на приходи.

Тези постъпления са известни още като пасивни доходи. Какво представляват пасивните доходи и кои са най-популярните вложения за 2023 г.? 

Пасивни доходи

Не, това не са парите ни от заплати, пенсии, бонуси или допълнителна работа, която можем да извършваме. Това са средствата, които можем да печелим, докато спим или почиваме на някой плаж. Да започваме... 

Дивидентни акции

Масово чуждестранните компании предоставят на инвеститорите дивидентна доходност между 3 и 5%. У нас тях е малко по-ниска - около 2-4%. Сумата се разпределя като част от печалбата на дружествата. По закон у нас може да се разпределя дивидент на шестмесечна база, докато в чужбина - на тримесечие. 

Инвестирайте в земеделска земя

Земеделската земя е един от активите, осигурили най-добра доходност в последните 10 години у нас. Причините за това са няколко - масовото навлизане на инвеститори на пазара, добрата доходност и перспективите покрай европейските програми. При положение, че купите земеделска земя, ще може да я отдавате под аренда. Рентата варира от 50 до 100 лева за дка за различните части на страната. 

Краудфъндинг инвестиции в имоти

Популярните платформи за краудфъндинг на недвижими имоти печелят все повече почитатели и у нас. Те осигуряват доходност между 6-8% годишно за тези в Западна Европа и до 12-15% за Източна Европа. Добрата новина е, че вложението ви се гарантира от ипотека върху имота, чието строителство ще се финансира. 


Покупка на акции от АДСИЦ

Това са акционерни дружества със специална инвестиционна цел. И докато дивидентните компании нямат задължението да разпределят част от печалбите, същото не важи за специализираните дружества. По закон, те трябва да отделят поне 90% от печалбата си, която да се разпредели като дивидент. Най-популярните компании у нас са фонд, инвестиращ в земеделска земя и друг, който влага пари в търговски и офис площи. 

Отдаване на имот под наем

При положение, че имате повече от един апартамент, можете да печелите пари от отдаването му под наем - дългосрочно или краткосрочно. Ако нямата - тогава опция пред вас е дори отдаването под наем на стая. Това е често срещано явление в Airbnb. 

Отдайте под наем колата си

В големите градовете на страната вече съществуват доста фирми, отдаващи под наем автомобили. Защо и вие да не можете да го правите? Ако бизнесът потръгне, просто ще ви трябват още коли. Добре ще е обаче да се консултирате с адвокат, за да имате изготвен договор за услугата.  

Реклама върху колата ни

Това е популярна услуга на Запад и в САЩ. Компании наемат колата ви, за да я брандират. Идеята е, че колкото повече шофирате, толкова по-висока сума ще може да си осигурите. 

Да отдадеш под наем паркомясто

Днес цените на гаражите и паркоместата в големите градове често е по-висока от стойността на автомобила ни. Приходите, които можем да получим от отдаването им под наем също са сериозни, като това зависи от квартала и вида му. 

Да отдаваш под наем собствени вещи

От телефони, през инструменти до автобокс за автомобила ни. Опциите, от които може да си осигурите пасивни доходи са големи. Разгледайте сайтовете за обяви и ще намерите доста идеи за възможни приходи. 


P2P инвестиране Това са маркетплейс платформи, позволяващи инвестиции на малки суми в кредити. Можете да стартирате дори и с 20 или 50 лева, а защо не и 100. Компаниите от сектора на бързото кредитиране ползват подобен вид платформи, за да се финансират. Често платформите дори са собственост и на голяма група, отпускащи бързи заеми.

Да купим част от печеливш бизнес

Закупуването на дял от печеливш бизнес ни дава възможност в бъдеще да получаваме дивидент, но и да увеличим стойността на инвестицията си.

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Инвестициите в борсово търгувани и в договорни фондове не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.