Дългът на подсектор "Централно управление" към края на септември 2019 г. възлиза на 11 956,7 млн. евро. Вътрешните задължения са 2934,7 млн. евро, а външните 9022,0 млн. евро, съобщава пресцентърът на Министерството на финансите.

Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на септември 2019 г. достига до 11 188,0 млн. евро или 18,4 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 766,2 млн. евро, а външните - в размер на 8 421,8 млн. евро.

Държавногарантираният дълг през септември 2019 г. възлиза на 902,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,8 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,5 на сто.

Какъв е бил държавният дълг през последните години (по данни на НСИ)

  • Държавният дълг за 2018 г. е в размер на 24,430 млрд. лева и се равнява на 22,6% от от БВП на страната.
  • През 2017 г. дългът е бил 25,904 млрд. лв., или 25,6% от БВП.
  • През 2016 г. е бил 27,858 млрд. лева - 29,6%.
  • През 2015 г. дългът е 23,217 млрд. лева - 26,2%.
  • През 2013 г. дългът е бил 17,01% от БВП.

България запази третата си позиция сред страните от Европейския съюз по най-ниско съотношение на държавния дълг спрямо брутния вътрешен продукт (БВП)и през 2018 г. - след Естония (8,0%) и Люксембург (21,7%).