На 24 юни 2024 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации на стойност 200 млн. лева със срочност три години от отворен тип с фиксиран лихвен процент и падеж 17 април 2027 г.

Определеният от Министерството на финансите лихвен процент е 3% годишно.

Това е петият аукцион, който БНБ организира от 15 април досега. Досегашните четири са за общо 900 млн. лева.