Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на "Експресбанк" АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в "Банка ДСК" ЕАД, съобщиха от Централната банка.

След преобразуването "Банка ДСК" ЕАД става универсален правоприемник на "Експресбанк" АД, която се прекратява без ликвидация, пише в съобщението.