През първото полугодие на годината плащанията в лева през Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS на БНБ са се увеличи с 30 процента спрямо първото полугодие на 2020 година. През системата TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) за брутен сетълмент в реално време за плащания в евро плащанията са се увеличили с 66 процента за същия период. Цифрите могат да бъдат разтълкувани като възстановяване на икономиката, но те показват и все по-активното използване на платежните услуги и на електронните канали за разплащане в страната.

Това каза Нина Стоянова, подуправител на БНБ, при откриването на Четвъртия банково-финансов форум "Бъдещето на парите" на списание "Мениджър", предаде БТА.

Отчитаме увеличение на електронната търговия и на електронните канали за разплащане. Това обаче е свързано със сигурността на плащанията. От 2019 година в ЕС се използва т. нар. Задълбочено установяване на самоличността на клиентите при електронни платежни операции. Когато плащанията стават през онлайн среда, се изисква и код за динамично свързване - код, който свързва сумата на операцията с нейния получател и подлежи на потвърждаване. Когато говорим за бъдещето на сигурността на плащанията, отново се намесват новите технологии. Все по-силното използване на биометричните данни навлиза в практиката и дава по-голяма степен на сигурност. Ще се изследват и нови видове измами, които се появяват на пазара и още по-широкото използване на електронната идентификация и на решенията, свързани с удостоверителни услуги, отбеляза Стоянова.

Мобилните устройства все повече се използват за разплащания, чрез дигитални карти или приложения за електронно банкиране. Има стандарти, позволяващи приемане на плащания с мобилен телефон и набиране на цифрите на PIN кода. Така телефоните се превръщат в софтуерен ПОС терминал, което улеснява търговци и клиенти при банкови разплащания. Нова услуга на нашия пазар е превод на пари от мобилен номер към друг мобилен номер. Услугата става възможна чрез обвързването на IBAN на платежната сметка с база данни на мобилни номера, посочи подуправителят на БНБ.

Ролята на банковите регулатори е да подкрепят и катализират процесите, за да извлечем максималното от потенциала на новите услуги и да имаме сигурни и силни платежни решения. Динамиката в нашата страна е същата като в Европа, благодарение на навлизането на иновациите и желанието на пазарните участници да са близо до клиентите си, каза Нина Стоянова.