Българската народна банка (БНБ) ще определи съвсем скоро критерии за публични и частни мораториуми за плащанията по банкови кредити. Решението ще бъде взето на базата на критериите, разработени от Единния банков орган (ЕБО).

ЕБО подкрепя инициативите за целенасочени и временни мораториуми (публични или частни), приемани на национално и общоевропейско равнище, които спират или отлагат плащания по банкови кредити, се казва в съобщение на БНБ.

Мярката е част от съюзните мерки за ограничаване на икономическите и финансови вреди от пандемията COVID-19, а като член на Съвета на надзорниците на ЕБО, БНБ участва в обсъждането на ефектите върху банковите системи в Европейския съюз от прилаганите мерки.

ЕБО публикува съобщение за резултатите от последните ни консултации, очертаващи рамка за действие на банките в страни членки в следните три основни области.

• класифицирането на банкови кредити в неизпълнение;

• преструктурирането на експозиции;

• прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО9/IFRS9).

Във връзка с това ЕБО подкрепя инициативите за налагане на мораториуми върху плащанията по кредити.

В продължаващия процес на консултации с националните компетентни органи ЕБО ще определи скоро критерии за сходно третиране на публични и частни мораториуми за плащанията по банкови кредити.

На основата на тези критерии БНБ ще вземе решение, което ще обяви в близките дни, по отношение на тяхното прилагане в България.

Решението на БНБ ще бъде в продължение на вече анонсираните от БНБ мерки за 9.3 млрд. лв. във връзка с пандемията COVID-19. Това решение ще позволи на търговските банки в България да доразвият действията си за ограничаване на неблагоприятните ефекти от пандемията върху техните клиенти, се казва в заключение на съобщението.