Българската народна банка (БНБ) обяви официално в понеделник, че е приключила процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети. Последната стъпка от този процес включваше одобрението на Съвета на ЕС, което е било получено в началото на този месец.

Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети (Мадарски конник - на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; Св. Иван Рилски - на монета от 1 евро; и Паисий Хилендарски - на монета от 2 евро).

По този повод потърсихме коментар от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, който е ръководител на управление "Емисионно". Пред БТА той посочи, че в БНБ се изпълнява програма за отсичането на евромонети с българската национална страна.

- Г-н Гюров, вчера стана известно, че Съветът на Европейския съюз е одобрил дизайна на националната страна на евромонетите. Какви са практическите измерения на този процес?

- Това е още една стъпка в процеса на присъединяване на България към еврозоната. С полученото одобрение от Съвета на ЕС БНБ ще може да отсече по 1 млн. бройки от всички номинали (1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцента и 1 и 2 евро, бел. ред.). Ние вече изпълняваме програмата за това пробно отсичане, която включва най-различни етапи. Един такъв е осигуряването на заготовките за евромонетите, който вече е преминат и те са поръчани. Сега предстои тези заготовки да постъпят в Монетния двор на БНБ и да започне изсичането на монетите.

- Какъв е следващият етап?

- След като бъдат изсечени в пробните тиражи, трябва да бъдат сертифицирани от Европейската централна банка. Получаването на такъв сертификат за "Монетен двор" ЕАД (дружество на БНБ - б.р.) ще означава, че ние можем да пристъпим към сеченето и на останалите евромонети.

Общо около 800 млн. монети ще трябва да бъдат издадени, като това ще стартира, след като страната ни официално бъде одобрена за присъединяване към еврозоната.

Изображение: БНБ/БТА

- Какво ще стане с пробния тираж в момента, в който страната ни стане част от еврозоната?

- Очаквам всичките изсечени монети да се влеят в официалния тираж.