Българската народна банка приключи процеса по съгласуване и одобрение на дизайна на българските евромонети. След постигането на пълна правна конвергенция на БНБ с приетия през януари т.г. нов Закон за БНБ, това е следваща важна стъпка, която институцията изпълни при подготовката за пълноправно членство на страната ни в еврозоната, съобщи националната банка.

Дизайнът възпроизвежда настоящите символи, изсечени върху българските разменни монети (Мадарски конник - на монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента; Св. Иван Рилски - на монета от 1 евро; и Паисий Хилендарски - на монета от 2 евро).

Предстои да се изработят евромонети с българска национална страна в количество до 1 млн. броя за всеки номинал за тестване на качеството и сертифициране на българския "Монетен двор" ЕАД. След това ще се пристъпи към редовно производство на необходимите количества евромонети с българска национална страна след Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото от Република България. Считано от датата на приемане на еврото от Република България за законно платежно средство ще започне и емитиране на евромонетите с българските символи.

Българското правителство, както и Българска народна банка сочат първи януари 2025 година като целева дата за приемане на България във валутния съюз.