През 2022 г. банковата система в България реализира рекордната в историята си печалба от 2.1 млрд. лева. Това е с 663 млн. лева (46.8%) повече спрямо година по-рано.

Днес ще ви представим още 10 банкови факта, които ще ви изненадат.

  • Активите под управление на банките в страната възлизат на рекордните 155.4 млрд. лева. Ръстът само през 2022 г. възлиза на 20 млрд. лева.

  • Банковата система е генерирала приходи от лихви през миналата година за 3.63 млрд. лева.

  • Разходите за лихви през последните 12 месеца възлизат на 404.8 млн. лева.

  • Банковата система отчита приходи от дивиденти през 2022 г. в размер на 279.6 млн. лева.

  • Постъпленията от такси и комисиони през 2022 г. са 1.758 млрд. лева.

  • Банките в България отчитат разходи за персонал в размер на 1.097 млрд. лева през 2022 г. Година по-рано те бяха 604 млн. лева.

  • Най-големите банки (бел. ред. по размер на активите си), са Банка ДСК, Уникредит Булбанк и Обединена Българска банка.

  • Банка ДСК е и най-печелившата за 2022 г. Тя генерира положителен финансов резултат от 566.7 млн. лева. Това означава, че средно на минута банката реализира по 1 078 лева печалба в минута.

  • Уникредит Булбанк и Пощенска банка заемат втора и трета позиция по печалба. Те печелят по съответно 866 и 393 лева средно на минута.

  • В края на 2022 г. депозитите на домакинствата в търговските банки са 74.2 млрд. лева. Това е с 6.175 млрд. лева повече спрямо година по-рано. Домакинствата са пестили по 11 749 лева в минута през миналата година.