Най-важното от присъединяването на България като пълноправен член е, че ще донесе важни ползи за България и ще я постави на масата, на която ЕЦБ взема важни решения, но изисква допълнителни работа и на политиците, както и преодоляване на много предизвикателства, пред които ще бъде изправена страната. Това каза в началото на своето изказване Алфред Камер, директор на Европейския департамент в МВФ.

Той участва във втория панел "Приемане на еврото - подходящ опит и път напред" на финансовата конференция "България в Еврозоната - предимства и възможности", заедно с представителите на националните банки на Словения, Нидерландия и Хърватия. Събитието е организирано от Dir.bg, КРИБ и Агенция за насърчаване на МСП.

Г-н Камер в момента контролира работата на МВФ с ЕС, има богат опит с държави от Европа и Африка, и е запознат с въвеждането на валутния борд в България през 1997 година.

Той отбеляза специално, че валутният борд беше правилна стъпка за икономическа стабилност, защото България поддържа едно от най-ниските нива на дълг от европейските държави и има сериозен прогрес по структурните реформи, макар че предстои все още много допълнителна работа.

Ползите за България, които очерта г-н Камер: На първо място присъединяването към еврозоната ще намали разходите за финансови операции, търговия и ще повиши икономическата ефективност.

На второ място - ще повиши кредитния рейтинг на страната.

На трето място - няма да гарантира рисковете със суверенния дълг, но ще защити съществено държавата в сравнение с другите страни извън еврозоната, а българските банки ще имат достъп за по-евтино кредитно финансиране.

На четвърто място - въвеждането на еврото ще даде възможност на България да участва в процеса по взимане на решения, досега и в момента България изпълнява решенията на Европейската централна банка без да има право на глас.

Експертът от МВФ даде и конкретни примери с балтийските държави и тяхното присъединяване към еврозоната през годините (Естония-2011, Латвия - 2014 и Литва - 2015 - бел. авт.)

Примера на Литва и Латвия е, че разходите за публичен дълг спадаха в тези две държави, инфлацията оставаше ниска и се покачваше с бавни темпове, дори и след започване на войната в Украйна, посочи г-н Камер. И всички това даде възможност за по-гъвкав пазар, като допринесе за запазване на конкурентните предимства на двете държани. И в крайна сметка, голямата полза за трите балтийски държави от въвеждането на еврото е, че рискът от отлив на капитали беше значително смекчен.

Какво означава всичко това за България - да се поддържа силна финансова дисциплина и да се продължават започнатите реформи. По думите на г-н Камер, много е важно да се продължи с финансовата дисциплина, тя е е от ключово значение. Трябва да се отбележи, че разходите за труд в България се повишават по-бързо отколкото в еврозоната, но производителността нараства със значително по-бавен темп, каза в заключение представителят на МВФ и препоръча да се инвестира в човешкия капитал и здравеопазване.