Една добра информационна кампания и съвестната работа на контролните органи биха предотвратили спекулата и ограничили опитите за изкуствено повишение на цените при членството на България в еврозоната, каза подуправителят на Българската народна банка (БНБ) и ръководител на управление "Емисионно" Андрей Гюров, при откриването на банково-финансовия форум "Бъдещето на парите", организиран от сп. "Мениджър".

Според Гюров на ползите от присъединяването на страната към Икономическия и валутен съюз се противопоставят целенасочени внушения за внезапно повишаване на цените. Той посочи, че тези внушения са необосновани.

"Всички анализи и изследвания показват, че увеличението на цените в резултат на присъединяване към еврозоната е незначително и се дължи не толкова на икономическите предпоставки, а на пропуски в регулаторните механизми", обясни подуправителят на БНБ, цитиран от БТА.

На инфлационните страхове сред българското общество от присъединяването на България към еврозоната, Андрей Гюров противопостави ползи от това членство, сред които намалени трансакционни разходи за българския бизнес и домакинства, по-ниски лихви по кредитите, по-ниски разходи по обслужването на държавния дълг. "А това означава повече средства за инфраструктура, за образование, за здравеопазване", поясни той.

Андрей Гюров отдаде заслужено внимание на важните и ключови стъпки, които България предприе в своето развитие през последните почти 35 години. Присъединяването на страната към Европейския съюз и НАТО бяха изтъкнати като най-значими стъпки в този процес, който обаче не е приключил.

По думите му принадлежността към тези структури не е достатъчно, но със сигурност е необходимо условие за устойчивото ни развитие като икономика и демокрация - "подобно на една отворена врата, през която обаче ние сами като общество трябва да прекрачим". Но именно в тази стъпка се състои и несвършената пред България работа. Това е стъпката, която ще даде основание да се заключи, че България приключи с прехода, започнат през 1989 година, посочи още той.