17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Кредит Оборотни средства


 • Суми в размер до

  1 000 000 лв./500 000 евро
 • Срок до

  5 години
 • Отговор до

  5 работни дни

С Оборотните кредити от TBI Bank получавате:

 • Погасителен план и схема на финансиране, съобразени със спецификата на конкретния бизнес

 • Възможност да финансирате разплащанията си към доставчици, покупки на стоки, материали и други текущи разходи под формата на срочен кредит или револвиращ/овърдрафт лимит от TBI Bank

 • Обезпечение – ипотека на недвижим имот, залог на ДМА и друго, допустимо от закона

 

Инвестиционен кредит


 • Суми в размер до

  1 000 000 лв./500 000 евро
 • Срок до

  Срок до 5 години
 • Отговор до

  5 работни дни

С Инвестиционните кредити от TBI Bank получавате:

 • Възможност да модернизирате своята компания с кредити за оборудване, механизация, софтуер и недвижими имоти

 • Погасителен план и схема на финансиране, съобразени със спецификата на конкретния бизнес

 • Инвестиционни средства за дългосрочен растеж на Вашия бизнес

 • Обезпечение – ипотека на недвижим имот, залог на ДМА и друго, допустимо от закона

Oще услуги на банката

Контакти

Ти Би Ай Банк ЕАД

За контакти:

гр. София 1421
район Лозенец
ул. „Димитър Хаджикоцев” No 52-54
e-mail: administration@tbibank.bg
телефон: +359 2/970 24 10
факс: +359 2/970 24 42
SWIFT: WEBKBGSF
ДДС номер: BG 131134023