Societe Generale Експресбанк (SGEB) - Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

  


КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА
.

Societe Generale Експресбанк ви дава възможност да финансирате потребности, свързани с всекидневната ви стопанска дейност:
 

 • покупка на суровини и материали
 • покупка на други краткотрайни активи
 • финансиране на текущи разходи

 
Видове кредити за оборотни средства:

Овърдрафт
Краткосрочно кредитно споразумение, по силата на което Societe Generale Експресбанк дава възможност на клиента да извършва плащания над разполагаемите средства по разплащателна сметка до определен кредитен лимит.
 
Револвираща кредитна линия
Краткосрочен банков кредит, с който получавате възможност да погасявате и усвоявате средства многократно в рамките на договорения срок до размера на определен кредитен лимит.
 
Кредити за оборотни средства се отпускат за период от 12 месеца с възможност за подновяване за период до 60 мес.

 

 


ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ

Societe Generale Експресбанк предлага кредити за придобиване на дълготрайни активи:
 
 • закупуване на машини и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни транспортни средства
   
 • придобиване на недвижимо имущество
   
 • строителство на сгради, реконструкция и разширяване на съществуващи обекти
   
 • закупуване на предприятия, покупка на дялове и акции
 
Срокът на инвестиционните кредити може да достигне 10 години.

Oще услуги на банката

Контакти

Societe Generale Експресбанк АД, Варна

Зелена линия - 0800 18 888 -eдинен безплатен номер за цялата страна. Работно време: всеки делничен ден от 8.30 до 19.00 часа, Събота от 10.30 до 14.00 часа.
За абонати на аналогови централи, стойността на обаждането е на цената на един градски разговор

Централно управление
Варна 9000
бул. “Вл. Варненчик” 92
тел. 052/ 686 100
факс 052/ 601 681
телекс 77303
SWIFT TTBB BG 22
e-mail: [email protected]
www.sgeb.bg

Клон София 1303
бул. "Ал. Стамболийски" 73
тел. 02 937 0476, факс 02 981 7917
телекс 23659
Работно време:
- 08:30 - 16:50 - понеделник до петък.
Някои клонове са с удължено работно време